Dato: 2. september 1833
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Le Locle paa Jurabjergene den 2den September 1833.

Gratulerer til den 24 September!!

De er dog den mest trofaste af dem Alle, min egen kjre Sster Jette! Fra Dem fik jeg det frste Brev i Paris, fra Dem det frste her i Locle.374 Ja i Aftes, som jeg sad, kom Posten med det; jeg lste det 3 Gange i Aftes og imorges igjen paa Sengen. Gud velsigne Dem derfor; ude i Verden skjnner man ret paa et aandeligt Haandtryk fra Hjemmet. Tnk dog, Ludvig Mller har kun sendt mig et eneste Brev paa hele min Reise, Eduard er flittigere, men de enkelte Stykker jeg faaer er mest paa 16 hist 20 Linier. De skal ikke tro jeg har flittige Correspondenter, eller at jeg hre meget Nyt; kun den gamle Collin, har givet mig et rigtigt langt Brev,375 Gud skee Lov! og Fru Lesse376 to. - Dette slutter jeg ikke fr min Afreise fra Locle, lgger det da ved Agnetes Hjerte og lader hende bringe det hjem. Ja, Agnete er lyslevende,377 jeg veed ikke selv! I fire Dage var det deiligt Veir; de mrke Granskove mellem de grnne Bjerge indbd mig ret til Vandring; fra 6 om Morgenen til 8 om Aftenen var jeg nsten den hele Tid i denne forunderlige Eensomhed og kom i en Slags Exstase jeg kun kjendte Momentviis hjemme; Resultatet blev at i fire Dags sprang Agnete ud af mit Hjerte. Nu ligger hun stille lidt for at blunde faaer maaskee endnu en eller anden smuk Drm, som hun kan fortlle og jeg kan pynte lidt paa hende, give hende en Smule Grammatik, for det see de meget paa hjemme, og saa reise vi begge paa en Dag fra Locle, hun for at gaae til Dannemark, jeg for at flyve over Alperne ind i Italien. Tag venlig imod hende! - Det morer mig ret det slette Vinterveir her er begyndt igaar. Tnk, jeg har i Kakkelovnen! det sneer udenfor! hjemme vilde det have givet mig Lvfalds Ideer, her finder jeg det lystigt, thi jeg veed, at nedenfor Bjergene er det deiligt Sommer, at jeg over Alperne hopper ind i Paradiset. Jeg synes her i Sneen at vre en dristig Mager der har sadt sig hen i det kolde Nord for ret at gribe de gamle Kjmpemelodier, der synge om Havmanden og Agnete, men naar han vil, strax kan flyve tilbage mellem Maismarker og modne Druer. Her er ellers meget uroligt i Schweits;378 det seer ud til Borgerkrige, der ere flere Partier. Hjemme vilde jeg have vret frygtsom for at vre her, nu paa Stedet har jeg ikke Tanke om Frygt, skal jeg de, hvad er det saa mere, jeg flyver ind i et smukkere Italien og der i det mindste faaer jeg dog Dem og andre Kjre med, og det er jo glimrende Udsigter. - Siig mig, nu ere dog de kjre Brdre komne hjem? Hils dem ret hjerteligt, isr den trofaste Christian med det rlige Ansigt. Dallerups Dd har ret bedrvet mig; det havde jeg ikke tnkt at han skulde rede sin Seng i Kongedybet. - Giv Weyse et Haandtryk fra mig, jeg synger hver Dag hans Hr Oberst en Skotte379 o s v, mellem Bjergene; De har hrt flere Stykker af Kenilwort? Men hvor kan De vre saa grusom, frst at skrive, men siden slette ud, hvilke De holder mest af; siig mig det dog. - I Rom ligger jo Brev fra Dem med Critik over Agnete? Ikke sandt?

Le Locle den 12 September 1833.

Overmorgen reiser jeg herfra! Den 23de vil jeg indtrffe i Milano, hvor jeg maaskee finder Ftteren Dinesen og Kammerjunker Neergaard; vi tre drikke da Deres Skaal, Klokken 5 Middag; ere de to ikke komne saa drikker jeg tre Glas alene! mere kan jeg ikke gjre! Skaal! gid jeg nste Vaar maa mde hende under Penier og Cypresser i bella Italia, l'adorabile Italia! - Fra Carstenskjold har jeg faaet et langt Brev, han kommer ikke til Schweits og den store Halvstvle,380 men maa lade sig nie med det sydlige Frankerige. - Dinesen har skrevet mig til fra Strasburg at vi for 3 a 4 Dage siden skulde have mdtes i Zrick, for at gjre Reisen i Schweits med ham og Neergaard, men de dumme Penge tillade ikke saa stor en Tour, det er kelt man skal have saa lidt, desuden havde jeg saa ikke faaet Agnete reenskreven og hjemsendt og mistet 8 Dage af mit stille Klosterliv i Locle, der gjr Undervrker paa min Fransk. Bare det nu ikke glemmes igjen! Forleden Dag381 gjorte jeg en smuk Fodtour her i Jurabjergene, den hele Omkreds var neppe meer end to Miil, dog tog det hele Dagen; jeg seilede paa Doubfloden mellem lodrette Klipper, som i det saxiske Schweits, de paa den ene Side laae i Frankerige, de paa den anden i Schweits, jeg kom til en Vandmlle hvor der vare flere smaae, men smukke Vandfald, det strste paa 8 Fod, lidt lngere nede, mellem kulsorte Graner, styrtede Floden lodret over en Klippe, hele 28 Fod, der stod en Rg op derfra mellem Trerne, og det hele Fald skinnede som den hvideste Mlk inde mellem de kulsorte Fjelde. - Det blev en sende Regn paa Hjemveien, jeg maatte tye ind i et Bondehuus, hvor Konen strax tndte en Mngde Spaaner paa den store Skorsteen, der var kun et lille bitte Vindue, saa Dagen slet ikke skinnede der, nogle smukke Brn legede omkring mig, den ldste hedte Henri, Numa Robert; slige Navne have ikke vore Bnderbrn! - Jeg har skrevet til Eduard at han skal lade Dem lse anden Deel af Agnete,382 De sender da Fru Lesse den paa to Dage, lader den derpaa igjen besrge til Eduard og Julehellige Dage skal De see det trykte Exemplar paa Bordet.383 O, hvor jeg gjerne gad seet det! men for mig varer det lnge, maaskee drmmer jeg en ny Agnete op af Middelhavet, jeg har ikke Idee derom, men Noget maa dog Italien indskyde mig, maaske finder jeg en Apollo eller en blodig Mars, jeg kan hjemsende som Sidestykke til min nordiske Venus! - Men nu lev vel! hils Faderen og Moderen, de kjre Brdre, ogsaa de i Lisabon, hele den kokske Slgt, selv liden Kirsten,384 De seer hun har en Navner i Agnete, men min liden Kirsten fik: Hoveddug og Zobelskind om rmer og om Livet. (see, anden Deel af Agnete).385 Skriv mig ret meget om hvad Indtryk det Hele har gjort paa Dem, og lad mig finde Brev i Rom ; jeg gaaer sidst i denne Maaned fra Milano til Genua , derfra over Lucca til Florents og er midt i October i Rom; jeg haaber at gjre Reisen fra Milano der hen med Dinesen. Lev nu vei! der jeg, saa har De min Agnete, hun vil minde Dem om Deres broderlige Andersen

[I Marginen paa 1. Side:]

Victor Hugos Feuilles d'automne386 flger mig paa alle min Vandringer. - C'est une ame charmante.387

[Udskrift]

Til Frken Henriette Wulff

Secadetacademiet i Kjbenhavn.

anbefales!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus