Dato: 7. september 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Albert Bonnier
Sprog: dansk.

Glorup ved Nyborg 7 September

1851

Kjre Hr Bonnier!

Efter at have tilbragt de sidste Maaneder i Tydskland, kom jeg iforgaars her tilbage og vil om nogle Dage vre i Kjbenhavn; de to Exemplarer af "I Sverrig" har jeg modtaget her paa Glorup, jeg takker Dem hjerteligt, Om rigtig nok nu lidt seent for Tilsendelsen, for Deres Venskab og Interesse for mig og min Bog og beder Dem ret at bevidne Overstteren min srdeles Tak for den Omhue han har viist for hvert Blad deri. Det ville have gldet mig srdeles om jeg ogsaa fra ham havde fundet et et Brev, et saadant loves mig i Deres Skrivelse, men jeg kan formode at han har erfaret at jeg var paa Reise i /Udlandet og derfor har opgivet det, men jeg vil haabe, kun til videre, siig ham at jeg nu om faae Dage er i Kjbenhavn og jeg vil vre meget glad ved at vide om jeg venlig er i hans Tanke; kommende Sommer mdes vi maaskee! - I Tydskland lses min sidste Bog meget og Hr Lorck i Leipzig tnker paa at gjre et nyt Oplag gid jeg maatte hre det samme fra Dem, ligesom ogsaa det, at min Bog ret har tiltalt i det Land, som jeg med sand Kjrlighed har sgt at male. Et srdeles velsignet Brev fra Kammerherre Beskow varslede meget godt, lad mig nu, og om ikke lnge hre lidt vissere fra Dem; ligesom jeg ogsaa gjerne, efter Deres venlige Lfte, gad modtage de franske Blade, hvori findes nogen egenlig Bedmmelse. Tak for Deres Omhue og Uleilighed med at / besrge de forskjellige Exemplarer til de jeg i den Henseende opgav; fra Een af disse, nemlig Landshfdingen i Upsala har jeg , i Udlandet, modtaget Brev over Kjbenhavn.

Hils paa det hjerteligste Deres Frue, ligesom ogsaa Deres Hr Broder og hver af mine Venner og Veninder de mder. Til Fru Carln har jeg fra flere Familier i Tydskland mange Hilsener og isr fra en hist elskvrdig Familie Serre i Dresden, hvor Fruen paalagde mig at bede Fru Carln at naar hun med sin Mand udfrte sin Reise gjennem Tydskland, da at besge dem og blive nogle Dage paa deres smukke Landgods ved Dresden. Siig mig, om De veed det, hvor Frken Bremer er, og naar hun ventes hjem til Sverrig. Og nu hjerteligst lev vel!

Deres meget hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus