Dato: 1. oktober 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 1 October 1851

Kjre Ven!

Tak for al Deres Venlighed mod mig ved vort sidste Mde, gjerne havde jeg ogsaa seet Deres Kone, talt et Par Ord med hende, men det bliver nu til nste Besg; i Dag min hjerteligste Hilsen. Jeg skriver ivrigt kun for at sige Dem dette mit hjertelige god Dag og dernst for at huske Dem paa den lille Udgave af "I Sverrig", som De meente De nok kunde vove Dem til. - Jeg har endt et lille dramatisk Eventyr: "Hyldemoer" det er kun een Act og jeg troer det kan forstaaes paa enhver Skueplads, maa jeg ved Leilighed sende Dem det, at det kunde komme f Ex i Leos Hnder, eller til et andet poetisk Gemyt, dersom Vedkommende, som jeg, troer det spilleligt. I Dresden har jeg med Intendanten aftalt at sende ham det Nyeste af mig der lod sig opfre; den lille Digtning kan jo altid udgjre en halvdeel af et tilkommende Hefte af de samlede Skrifter og for at faae dette i heel Strrelse maaskee bringe endnu een eller anden lille "Overraskelse", hvis det bliver ene.

Guldmageren af Hauch troer jeg vil vre en Roman der just i Tydskland vil lses med Interesse, den er neppe oversat, see paa den! - Samme Forfatters nyeste Stykke "ren tabt og vundet", spiller ogsaa i Tydskland, men uden Tydskere, det er Svenske i tredive Aars Krigen, Scenen spiller ved Halle og det synes mig et digterisk Arbeide. - Herts har fuldendt et nyt Lystspil. Overskou skriver paa en stor Folkecomedie for Casino.

Marstrand har i Sommer anden Gang vret oppe i Dalarne og fuldender nu et stort Stykke, netop "Midsommerfesten i Lecksand", Landstigningen som jeg har beskrevet den. Fru Jerichau, der mere og mere aabenbarer sin Genialitet og Dygtighed har fuldendt et blndende nyt Stykke; unge romerske Piger som i Carnevalet kaste Blomster fra en Balkon, men ved Siden af samme Pragt-Billede staaer et andet, ganske simpelt og dog for mig endnu mere tiltrkkende; et deiligste danske Genre-Stykke; Bnderbrn som give et Lam Grs. - Delbanco tager Brevet fra mig, Pakken skal lukkes. Lev vel!

hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus