Dato: 3. oktober 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Richard Bentley
Sprog: dansk.

[Kjbenhavn den 3die October 1851.]

Kjre Ven!

Hele Sommeren har jeg vret paa Reise, i de danske Provindser, i Hertugdmmerne og i Tydskland, her tilbragte jeg nogen Tid i Sachsen og Bhmen og er nu igjen i mit kjbenhavnske Hjem, uden at have / seet "Glaspaladset", dette ny Aladdins Slot fra tusinde og een Nat, uden at have seet de kjre jeg har i Engeland, men med Tankerne har jeg vret der og er saa ofte. Gid min sidste nye Bog maatte paa en smuk Maade have bragt mig der i Erindring hos mine Venner og vrige Lsere. Tak for de tilsendte 3 Exemplarer, samme har jeg endnu faaet ret til fra Dem med en Hilsen. Bogen er saa prgtig udstyret, saa [overstr: srdeles] omhyggelig frembaaret at jeg ikke nok som kan takke Dem for Deres Interesse og Venskab, dyrebare Ven! af Anmldelser har jeg kun seet een i Athenum, [overstr: den er srdeles anbefalende] som har gldet mig; men endnu anderledes glad vil jeg blive ved at hre fra Dem, at Bogen er gaaet vel af! [overstr: her] af den danske, ligesom den tydske og franske Udgave har Afstningen vret meget god, - nrmest mit Hjerte ligger det at kunne hre det samme fra det store Engeland. Gid Deres Brev, det jeg haaber snart vil komme, kunde sige mig det Bedste. Jeg sender de hjerteligste / til Dem, kjre Hr Bentley, og alle Deres. Gud glde og velsigne Dem.

Deres tro hengivne

H. C. A[ndersen]

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 1042-43)