Dato: 3. oktober 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: William Hurton
Sprog: dansk.

[Kibenhavn den 3. October 1851.]

Kjre Hr. Hurton!

Gid at De under Deres Ophold i Kjbenhavn tidligere, end Tilfldet var, havde gldet mig med et Besg, gid at jeg havde kunnet faae Leilighed til at vre Dem til nogen Slags Tjeneste, paa een eller anden Maade bidraget til at gjre Dem Deres Ophold her behageligt; netop mde Dem, rkke Dem Haanden og vexle et Par venlige Ord var Alt og ikke engang vidste jeg da med hvilket kjrligt Sind De havde lst mine Skrifter, hvor god De var mig. [overstr: Alt] Dette seer jeg nu, det lyser gjennem Deres Bog, ud af hver Yttring om mig, ikke at tale om at De hdrer mig med Tilegnelsen af det hele Vrk, jeg kan kun give Dem her min fattige Tak og sige Dem De har gjort mig en stor Glde med den Hder og Venlighed De, [overstr: som] en Sn fra Schackspears Land, har bragt mig! Gud velsigne Dem og give Dem Glde, som De har undt mig den i Deres dle Villie. - Bogen modtog jeg for en fjorten Dage siden, kort efter min Hjemkomst fra Tydskland [overstr: og Pr] hvor jeg har tilbragt en Deel af Sommeren. Min lille Stue var smukt pyntet med Blomster da jeg kom hjem, og da disse visnede kom Deres venlige Bouquet paa mit Bord, en nordisk Billed-Bouquet! [overstr jeg kjender den]

Jeg seer at De netop er reist med eet / af min Verts Skibe, "Caroline" fra Kjbenhavn i Norge, frt af Skipper Momme, det vil da interessere Dem at hre om dette Skibs Skjbne, det er ifjor forliist under svensk Kyst, Skipper Momme, alle Folkene og Passagererne druknede og ligge paa Havsens Dyb. - Min Vert viiste jeg hvorledes hans Farti endnu seilede i Deres Bog, og at Skipper Momme ikke var glemt.

Min sidste Bog "I Sverrig vil jeg haabe er kommet til Dem og at De har lst den. Gid vi en Gang endnu mdes, helst i Danmark; hvor jeg doppelt glder mig der til, for at kunne vre Dem lidt til Tjeneste, eller i det mindste lngere og bedre at underholde mig med Dem, end ved hiint korte Sammentrf.

Med Venskab og Tak

Deres hengivne

H. C. A[ndersen].

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 1041-44)