Dato: 6. september 1833
Fra: Andreas Faye   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Histrede hr Andersen!

Holt fr Arendal den 6 Sept 1833.

I det Haab, at De endnu mindes Deres Staldbrdre fra Dresden tilskriver jeg Dem disse Linier i det jeg oversender Dem et Exemplar af min seneste Saga, der for Dem som Digter maaskee kunne have nogen Interesse og som jeg haaber at De modtager som et Minde om Forfatteren. Naar De nu lykkeligen er hjemkommen af Deres sydlandske Reise, besger De jo Norge. Hvis De da kommer paa denne Kant, vil De finde en god Seng, tarvelig Bevrtning; men en venskabelig og hjertelig Modtagelse paa Holt Prstegaard, 2 Miil fra Arendal, der nu er Residents for den Lange; men nu velrvrdige og magre Pastor A Faye, som det vilde glde fremdeles at lse hr Andersens Erinding og snart at see ham Ansigt til Ansigt venskabeligst

S T

Hr Andersen, Digter osv

Tekst fra: Solveig Brunholm