Dato: 22. november 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Balling, f. Næboe
Sprog: dansk.

til Fru H. Balling født Næboe

Kompagnistræde 61, anden Sal i Kjøbenhavn

Kjøbenhavn 22 November 1851

Kjære Fru Balling!

i Dag havde jeg sa gjerne seet Alt i den gamle kjære Orden, og kommet i Deres Hjem, hvor jeg veed jeg er velkommen, men jeg er endnu saa legemlig mat, føler endnu en efterskygge af Halsbetændelse og maae endnu holde en Slags Diæt, saa at jeg maae undvære at være sammen med Dem og Deres, endnu denne Middag; een af de første Formiddag haaber jeg at komme op til Dem, og næste Løverdag, vil Gud, er Alt ved det gode Gamle. De hjerteligste Hilsener til Deres Moder og Søster.

Koncerten fik jeg da ikke meget af, det trak hvor jeg stod, Musikken afficerede mig og jeg var glad ved at komme hjem!

hjerteligst H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus