Dato: 22. november 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Balling
Sprog: dansk.

til Fru H. Balling fdt Nboe

Kompagnistrde 61, anden Sal i Kjbenhavn

Kjbenhavn 22 November 1851

Kjre Fru Balling!

i Dag havde jeg sa gjerne seet Alt i den gamle kjre Orden, og kommet i Deres Hjem, hvor jeg veed jeg er velkommen, men jeg er endnu saa legemlig mat, fler endnu en efterskygge af Halsbetndelse og maae endnu holde en Slags Dit, saa at jeg maae undvre at vre sammen med Dem og Deres, endnu denne Middag; een af de frste Formiddag haaber jeg at komme op til Dem, og nste Lverdag, vil Gud, er Alt ved det gode Gamle. De hjerteligste Hilsener til Deres Moder og Sster.

Koncerten fik jeg da ikke meget af, det trak hvor jeg stod, Musikken afficerede mig og jeg var glad ved at komme hjem!

hjerteligst H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus