Dato: 12. december 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 12 December 1851

Kjre Ven!

De har faaet mit tidligere Brev om Forslaget til det lille Jule-Hefte, De har fra Delbanco erholdt de to Historier, "Der er Forskjel" og "Den deiligste Rose"; senere har jeg sendt Udhngs Ark af "Hyldemoer", men jeg veed ikke endnu om De har sat det i Gang eller om De venter til anden Tid. Af berlingske Tidende har De faaet en fl Forklaring over min sidstnvnte Digtning og dens frste Opfrelse i Casino, men da denne er grundfalsk, og min Digtning gjr Lykke og spilles og atter spilles maa jeg fortlle Dem lidt herom, uagtet De maaskee fra anden Kant har hrt det samme som jeg nu vil berette. - Ved frste Forestilling blev "Hyldemoer" optaget med strkt Bifald hvorefter fulgte nogen Hyssen; men "berlingske" vender dette aldeles om og giver, som De seer, en Forklaring, som om Stykket aldeles faldt og kun et Par Venner af Pietet for mig klappede; dertil er han dumdristig nok til at skrive: "i Stedet for Handling giver Forfatteren os en Rkke isolerede Scener, som han selv, da de mangle al indre Forbindelse, har seet sig ndsaget til at lime sammen ved Hjlp af Phantasus!" Denne Anmldelse virkede at der var ikke godt Huus ved anden Forestilling, men Stykket vandt dog udeelt Bifald; nu kom i Fdrelandet min simple Gjengivelse af Stykkets Indhold, der viiste hvor usandt Berlingeren havde talt og strax blev der godt Huus, dette er hver Gang tiltaget, i Sndags var der aldeles udsolgt, og sidste Onsdag hist brillant, og altid eenstemmigt Bifald, men derom har nu Berlingeren og Flyveposten, fordi Folke-Stemningen og Erkjendelsen er blevet saa ganske andet, end hvad de vilde [intet sagt]. Jeg har hos de meest begavede Mennesker den strste Erkjendelse af at det er et gte, sandt Digterarbeide jeg har bragt, Hauch, Thiele, ja en Mngde kjendte Navne kunde jeg give Dem paa Folk som stille min Digtning saa hit jeg kan nske det. - Fra Ingemann fik jeg nyelig et Brev, han skriver at dette Digt just er efter hans Sind og det just "for det Liv, den Friskhed, og Humor, den Inderlighed og yndige Phantasie der gaaer gjennem det Hele". - Sangen: "Det gamle Tr", finder han mesterlig, medens Berlingeren forkaster hvert Vers. Nu er Hyldemoer allerede givet syv Gange paa Theatret, den spilles igjen iaften og er ansat til overmorgen, saa at den i Lbet af 14 Dage har oplevet 10 Forestillinger. Jeg har altsaa god Grund til at vre tilfreds uagtet jeg rigtignok har maatte frst die stor Uret og Ondskab, dog det hrer nu eengang til min Udviklings Historie. Nu lnges jeg efter at hre hvad De siger og maaskee - Tydskland. - Conversationen her i Byen er forresten meest om Hedt, der forekommer Folk at vre en fuldendt stor Kunstner, min Mening om ham, som jeg har vovet at udtale til Enkelte, vil De kunde lse Dem til ved at lse sidste Hefte af Nord og Syd, det er omtrent det samme hvad jeg fler, som Goldschmidt udsiger. - Jeg troer virkeligt at Hedt end nu ikke er optraadt i sit egentlige Rollefag, dette mener jeg er Characteer-Rollen; det Ironiske, det Dmoniske, det pikant Spidsfindige er hans Element, han maa virke gjennem Forstanden, ikke gjennem Gemyttet. - Nu, -hils Deres fortrffelige Kone og Svigerfader og tnk med Venlighed paa Deres hjertelig hengivne

H. C. Andersen.

Til

Hr Boghandler C. B. Lorck i Leipzig.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus