Dato: 29. december 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

[I "HCA og det Collinske Huus" er nedenstende brev gengivet - med flgende indledning:

Kjbenhavn Decbr. 1851

Kjre Ven. Naar De er frdig med Correcturen til "Hyldemoer", vil De da sende mig den, da der er et Par Ord jeg vil stryge ud.]

248. Til E. Collin.

Kjbenhavn 29 December 1851.

Kjre Ven!

Uagtet at det lider mod den 6te Januar og De altsaa vist hver Time venter hie Fremmede, nemlig Besg af Deres Muse, vil De dog ikke fortrnes at jeg beder Digteren at vre Overstter for mig med Hensyn til Indlagte! De siger rimeligviis: Ach Weimar! Deres hengivne

H. C. Andersen.

Hr Justitsraad E Collin, Forfatter til Csar og flere lyriske Digte.

[og flgende slutning: ... Digte, Overstter af uddelige Vrker [= Andersens Breve til Tyskland].]

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter