Dato: 25. januar 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 25 Jan 1852

Kjre Ven!

I Dag fik jeg et Brev fra Theaterdirecteuren ved Mnchens Hof-Theater, hvem jeg ikke har den re personlig at kjende, men Navnet Franz Dingelsted er os jo Alle bekjendt; det er et srdeles venligt og for mig behageligt Brev; Hr Intendanten har - i et eller andet Blad - lst om mit nyeste Stykke "Die Fliedermutter", og nsker, om det er oversat og det er skikket for Udlandet at faae det paa Scenen i Mnchen; der loves mrg Honorar osv, og tillige sprges jeg om der var noget andet dramatisk Arbeide fra min Haand jeg vilde anbefale - et saadant, kunde jeg maaskee ved at opgive min Anonymitet vel skaffe, men Hyldemoer frst og derfor er det mig saa meget om at gjre snart at vide hvorledes det gaaer med "Hyldemoer"s Oversttelse -skulde der ikke vre begyndt paa den, da tag Dem venlig af dette Arbeide; jeg deler, om det skal vre, gjerne Honoraret fra ethvert Theater i Tydskland med Overstteren, eller - ja, vi kunne jo tale skriftligt med hinanden derom. Jeg har, som jeg sidst skrev, omtrent et Ark Historier, til den nye lille Bog, hvori jeg tnkte mig Hyldemoer og som jeg tidligere har skrevet til Dem om, disse kan De fa ae saa snart De vil; det kunde aItsaa blive en Bog af Indhold:

Den gamle Gravsteen.

Der er Forskjel.

Den deiligste Rose.

Om Aartusinder.

Paa den yderste Dag.

Svanereden.

Hyldemoer.

et Par af disse ere vel srskildt optagne andetsteds, f Ex som de to i Folkekalenderen og Svanereden; men det er som under Laas og Lukke tnker jeg for andre Oversttere ude.

I Foraaret kommer jeg til Tydskland, da vilde jeg gjerne at Hyldemoer alt var paa Brderne, skriv derfor til mig om denne Sag og Deres Interesse og Venskab lader mig vente at jeg hrer snart og alt behageligt. Hils Deres Frue og Svigerfader.

ihast! venskabeligst

Til

Hr Boghandler Carl. B. Lorck.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus