The Hans Christian Andersen Center

Dato: 21. april 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Bournonville, f. Hĺkansson
Sprog: dansk.

Er det ikke kjedsommeligt for mig, jeg har faaet "de rřde Hunde" og Lćgen siger mig at jeg i det mindste idag maa holde mig inde for at see hvorledes det bliver; netop i Dag blive inde! - jeg vilde strax i Morges have skrevet, men havde da endnu ikke min lille Brudesang, fřrst nu kom den fra Bogtrykkeren, den vil De paa passende Tid lade omdele og afsynge, jeg er da saaledes med aandeligt, som min Tanke er det med de bedste og inderligste Řnsker for Brud og Brudgom; tryk deres Hćnder fra mig og bring Deres Mand min Tak og Hilsen; Lykke og Velsignelse i Brudehuset!

hjerteligst H. C. Andersen.

E.S. De to, med rřdt Hefte omgivne Sange, bedes overrakt Brudeparret!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus