Dato: 12. juni 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

251. Til E. Collin.

Leipzig den 12 Juni 1852.

Kjreste Ven!

Nu har jeg da vret i tre Uger i Weimar, fundet der den samme hjertelige Modtagelse, som fr; saavel den regjerende Hertug med sin Gemalinde, som Arvestorhertugen have vret uendeligt velsignede og venskabelige mod mig. Skade at jeg kom et Par Dage for seent, saa at jeg ikke fik Keiseren af

Rusland at see, han var netop afreist da jeg kom; siden har her vret Besg af mange frstelige Personer. I Theatret er givet fortrffelige Stykker. Kammerherre Beaulieu er Intendant og han har ogsaa, i Valget af Stykkerne tnk[t] lidt paa mig.–Han har et meget behageligt Hjem, en hist elskvrdig, dannet Kone og to Brn; han er ellers i det sidste Aar sygelig, Leversyg; om ham og isrdeleshed om Liszt har jeg skrevet til Deres Sster Fru Drevsen. Ls det Brev. Liszt har ret viist sig hjertelig mod mig og det fornier mig at han vil bringe Hartmanns Opera Ravnen paa Scenen i Weimar. Operaen er der ved Liszt bragt temmelig vidt og Valget er hist kunstnerisk; jeg har allerede skrevet til Hartmann derom.–To ganske eiendommelige Operaer Tannhauser og Lohingrin begge af Wagner, der nu lever, som Flygtning i Schweitz, har jeg hrt, de mangle temmeligt Melodie, men, de ere storartede i Composition og Liszt har skrevet et heelt fransk Vrk over dem.–Lorck bad jeg forleden om en Afskrift af den tydske: Hyldemoer og han sendte mig 12 trykte Exemplarer; jeg skal sende Dem eet gjennem Lose & Delbanco.–Den sidste, med Kone og Barn ventes her til i Dag; de vilde igaar Eftermiddags tage fra Kjbenhavn og fra imorges til otte i Aften kjre fra Lbeck her til Leipzig, er det ikke deiligt hurtigt og det koster omtrent henved 9 Thaler preusisk paa anden Plads.–Viggo kom imorges tidlig, da jeg endnu sov; jeg blev meget glad ved at have ham her, han kom igaar Formiddags til Stettin, gik strax til Berlin og reiste derfra inat, men nu hviler han godt ud og frst med Eftermiddagstoget imorgen gaae vi til Hof og videre til Nrnberg.–Det har vret mig ganske moersomt forskjellige G[ange] paa Jernbanen, naar jeg har ledet Samtalen hen paa Frken Bremer, strax af een eller anden Dame at hre, nei vi holde ganske anderledes af Andersen! –ich liebe ihm so sehr! sagde nyelig en ganske ung Frken der var i Vognen og da hun siden fik at vide hvem jeg var, blev hun i eet Blod.–

Hils nu paa det kjrligste og hjerteligste Deres Kone, Jonas, Louise og

Mimi.–Skriv mig et Par Ord til, Mnchen post restante, ogsaa Deres Kone kan vre saa elskvrdig at stte et Par Ord i samme.–

Her er meget varmt, Alt tyder paa et rigt frugtbart Aar.–Og nu lev hjertelig vel! hils Deres Broder, hans Kone, alle Linds'ndash;pludselig, midt i Skrivningen fortller Viggo mig at De og Lind er i Hamborg maaskee i Braunsweig, thi der hen streifer det jo altid fra Altona.–Naa, tnk paa den strre Streifning'ndash;til Rom, men med Frue!

Deres trofaste

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter