Dato: 16. september 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian Voigt
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 16 Sept: 1852

Kjre Ven!

Overbringeren af Brev og Hilsen til Dig er en ung Engelnder Hr. Hamilton, der allerede har tidligere vret en 16 Maaneder i Danmark og fornylig udgivet i London et Vrk om sit danske Besg; han er en del Natur, vist et usdvanligt godt Menneske med Hjerte og Interesse for det Skjnne og Dygtige; jeg har nogle Gange vret sammen med ham, og et Par af mine Venner kjende ham endnu mere end jeg og ret skatte ham, een af disse, thi selv har han / af en Slags Beskedenhed ikke villet det, har bedet mig give ham et Par Breve med til Fyen og Jylland, som han nu i en kort Tid besger, og ved de givne Skrivelser da ikke gaae ganske fremmet om i de smaa Stder; kommer Hr Hamilton til Faaborg da veed jeg, at Du min kjre gamle Ven, paa det venligste vil vre ham til lidt Tjeneste, som man kan vre en fremmet Besgende indfrt af en Ven! -

Hils paa det hjerteligste Dine Forldre!

Din altid trofaste

H.C.Andersen

S T

Hr Kjbmand, Kandidat Jur: Ch. Voigt

[Udskrift:] Til

Hr Kjbmand, Cand: Jur Christian Voigt

i Faaborg

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 78, 409-11)