Dato: 16. september 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: J. C. von Jessen
Sprog: dansk.

(Udskrift:)

Velbaarne

Hr Byfoged, Kammerjunker

v. Jessen

Svendborg

Kjøbenhavn den 16 Sept 1852

Kjære Hr Kammerjunker!

Engelænderen Hr Hamilton, der har opholdt sig henved halvandet Aar i Kjøbenhavn og hører hjemme i de bedste Kredse, en særdeles dannet, elskværdig Mand, vil besøge Fyen og der især see Svendborgs Omegn; tør jeg med dette Par Ord forestille ham for Dem, saa er han ikke ganske Fremmed i Deres By. - Han er Forfatter til det nys i London udkomne Værk: 16 Maaneder i Danmark, hvilket er til­egnet Biskop Münster.

Dem og Deres Frue min hjerteligste Hilsen. Vil Gud, da sees vi vel tilkommende Sommer paa Glorup naar Greven feirer sit Sølv-­Bryllup.

Deres hjerteligt hengivne

H.C.Andersen

[Udskrift:]Velbaarne Hr Byfoged, Kammerjunker v. Jessen i Svendborg.

Tekst fra: Solveig Brunholm