Dato: 22. september 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 22 Sept 1852

Kjre Ven!

Lnge har jeg ventet og haabet at faae et lille Brev fra Dem, men intet er bragt, i Dag glder Hr Delbanco mig imidlertid med at "Historierne" ere i Anmarsch. Tak, og god Lykke! Han siger mig at Tittelen er "Geschichten", men jeg vil troe det er en Feiltagelse, jeg finder og har ogsaa hrt af Tydskere at "Historien" er saa betegnende og De vil altsaa nok fie mig i at beholde denne Tittel. Ikke sandt. Hr Delbanco siger mig endvidere at det ikke er en Miniatur-Udgave intet srskildt Vrk, men et nyt Bind i "gesammt Ausgabe", det er meget godt, men da er naturligviis ikke Deres tidligere Plan fulgt at optage med de ny Historier, alle de ldre adspredte, thi det gaaer slet ikke an i et Hefte af den samlede Udgave at finde de samme, som i de tidligere Hefter; dog det veed De lige saa godt som jeg og De er altfor tnkende Forlgger til at jeg behver at udtale det for Dem. Hjertelige Hilsener til Deres Kone og Svigerfader og gld mig snart med at jeg faaer at see hvor tyndt det nye Bind er blevet.

Deres Ven

ST.

Hr Boghandler Lorck.

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus