Du har sgt p: "digt indgr"

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 18. oktober 1833
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 31. Fra H. C. Andersen.

Rom den 18 Sept: [c: October] 1833 Til

Jette Wulff.

Anbefales!

Tak! tak, De er dog altid den frste af Vennerne der hilser mig paa mine nye Hvilestder, De bd mig velkommen i Paris, De hilsede mig i Locle og tager nu ogsaa mod mig i Rom; ja, her er jeg nu; jeg kom i Middags Klokken 2. Fra Florents sendte jeg Dem et langt Brev. Det har De da faaet? Nu skulde De hre om Reisen derfra her til Verdens gamle Hovedstad. 171 ) - I Florents stirrede jeg saa lnge paa den mediciske Venus, at der sprang mig denne lille Blomst fra Hjertet:439

Som Havets Skum, saa hvidt, saa let,
Skjn, som kun Gud kan tnke det,
Hun evig ung sig hver.
Slgt jorder Slgt paa Verdens ,
Men Kjrlighed kan aldrig de,
Gudinden evigt lever! ?.

O, Italien er deilig - men dog har jeg paa Reisen her til Rom nsket aldrig at komme her,440 - De undres? Hr Grundene! dog, De vil ikke kunde troe dem: Griseriet overgaaer den mest skiedne Phantasie! i sex Ntter sov vi kun en Nat,441 vi maatte for Uti ty ned i Staldene. Meister Floh442 spiller en stor Rolle og synes at nedstamme fra Hanibals Elephanter;443 Fluerne ere giftige og jeg havde, blot paa den ene Haand 137 Stik,444 vore Ansigter opsvulmede, vi leed stor Smerte og maatte nsten vre i Klderne den hele Uge; af Svn og Sult kunde vi nsten intet fle for den deilige Natur. Hanekamme stegt i Olie, raadne g og Figen var det vi opholdt Livet med. Dinesen og Neergaard tage til Ses hjem, de kan ikke udholde det. I vore svnlse Ntter talte vi om Dem , om Deres Kjrlighed til Italien, gid De aldrig lre det at kjende fra den Side som vi! Men hvor let glemmer man ikke sligt, nu er vi jo i Rom,445 og det alt nogle Timer; det er dog endelig engang igjen en By, og ret en herlig By! Flere Landsmnd kom strax til mig og sagde mig smukke, hjertelige Ting, frte mig med Dinesen og Neergaard til Pantheon hvor vi bivaanede Raphaels Begravelse.446 Ja tnk Dem, vi kom lige til denne bermte Mesters Jordefrd. Hvorledes det? sprger De. Jo! man havde nemlig et Ddninghovet, som udgaves for hans, for at forvisse sig derom blev hans Grav aabnet og man fandt ham der med sit rigtige Hovede. Nu skulde han jordes igjen og det skete, som var han en Helgen. 81 Voxlys brndte om Kisten, jeg saae Thorvaldsen med et stort Alterlys i Haanden og deilige Stemmer sang bag Alteret mens Folket biede sig, under Forberedelserne til denne Kunstner Apotheose lste jeg Deres Brev med Fru Lesses,447 De og hun var altsaa med til Begravelsen. Gud lnne Dem for hvert kjrligt Ord deri, de gjre mit Hjerte saa godt, jeg betrakter Dem som en Sster, i Eduard har jeg en Broder, saa er jeg jo slet ikke saa ene. Mit Humeur er ogsaa godt, mit Ungdoms Lune vender i ieblikke tilbage; jeg troer jeg begynder at faae Viisdoms-Tanden. Eduard vil jeg skjnde paa fordi han ikke sender Dem Agnete en Maaned efter den er kommet, jeg kan ikke begribe det, han er ellers saa punktligt! siig mig endelig ufortvet Deres Mening om det hele Arbeide, thi nu skylder De mig Brev for det lange jeg sendte Dem fra Florents. Ftteren Dinesen troer jeg ei skriver, De maa lade Dem nie med mig, det er nu min Natur, jeg maa skrive, det er jo ogsaa mit Levebrd, og Hjertet vil altid pluddre med sine Kjre. Christensen448 har jeg ikke seet endnu; vor Prindsesse449 skal alt have spurgt om min Ankomst, hun synes afholdt af de Danske. - Hertz er endnu ikke kommen til Italien, han arbeider vel ogsaa paa en Agnete. Hils Faderen, Moderen, Koks, Broderen og Fru Lesse og tnk ssterligt paa Deres romerske Broder.

Thorvaldsen var meget elskelig mod mig nu jeg talte med ham.

Hils Weyse og Heibergs fra mig!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus