Dato: November 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Richard Bentley
Sprog: dansk.

[Kjbenhavn, November 1852.]

Min dyrebare Ven!

Tak for det venlige Brev [af 25.10., se: Brev] og for Arangementet med Hensyn til Bgerne, det var, som kun en Ven vil gjre det. Deres Opfrsel er saa del, Deres Interesse for min Digter-Virksomhed, saa velbetnkt og kjrlig. - Lnge har jeg selv flt at Beckwiths Oversttelser af mine Bger ikke vare, som de skulde, jeg har selv [overstr: passet] opdaget, fr De fik Manuskriptet, forunderlige Misforstaaelser; fra Engeland og Amerika [overstr: har je] er ogsaa af enkelte Venner der kunde dansk sagt mig at man i engelsk Gjengivelse saae mine Bger, som man seer Bag-Siderne af Tapeterne; jeg troede at det laae i Vanskeligheden i at gjengive min Stiil, der forunderlig skal ligne Dickens, uden at jeg har villet efterligne ham, men den er nu min Natur; jeg har tidt srget [overstr: herover] over at jeg ikke kunde skrive selv engelsk, som jeg / kan dansk, men man bliver kun eet Lands gte Barn; saalnge De imidlertid intet sagde om Stilen, taug jeg, som man maa tie, naar man troer det ikke kan blive anderledes. Nu er De saa god og aaben en Ven at sige mig hvad der er godt for mig at vide og De paatager Dem endogsaa skaffe den bedre enkelte Oversttelse. -

Jeg sender her det frste lille danske Hefte af mine "Historier", samt nogle, tydeligt afskrevne; [overstr: i Manu] I nste Uge skal en lignende strre Pakke komme med Posten, deels trykte Ark, deels skrevne; saa at De nok, naar Overstteren strax tager fat med denne frste Sendelse, og det derpaa kommer efterhaanden i Trykkeriet, vistnok godt kan faa Bogen ud til Jul eller Nytaar. Skulle vi kalde den "Historier", ligesom den danske. Vil De give den ligesom tidligere som a Christmas Greeting to my English Friends og atter / lade Dickens faa den? - Dog, jeg overlader Alt ganske til Deres Tact, Smag og Practik. Ordenen hvori jeg nsker Historierne flge er forelbig denne; jeg [overstr: tilfier her] giver dem her i de danske Overskrifter, da jeg ikke veed hvorledes disse blive i Oversttelsen. Det vil blive en [overstr. 17 a 18 Historier] omtrent en Snes Historier. - Med sidste Levering skal Tittel og Indhold flge til Overstteren. -

Ls "Det er ganske vidst" og "hun duede ikke". De to vil give Dem et Begreb om det Hele. - Min kjreste Fortlling af dem Alle, [overstr: den jeg selv] er imidlertid "under Piletret". -

Et nyt Drama af Hauch: Tycho Brahes Ungdom, har her paa Scenen [premiere 27.10.], gjort overordenlig Lykke, det er fuldt af Poesi og man mrker ligesom Vinge-Slag af Schackspear deri. - Fra Ingemann vente vi ved Juul en stor Roman i fire Bind; i det Hele er her stort Liv i Litteraturen; af Uncle Toms Cabin er alt to danske Oversttelser anmldte. -

Hils paa det hjerteligste Deres [overstr: Hustru, Deres] kjre Familie, jeg vil haabe at Deres Datter og Sstre ikke have glemt mig; de nye Historier, maa som en Bouquet fra Danmark / dufte mit Billede frem hos dem.

Og nu lev vel, dyrebare Hr Bentley, altid Deres taknemlige hengivne Ven

H. -.

E.S. Gjennem Baron Hambro har jeg i Dag modtaget Honoraret fra "I Sverrig", hvorfor jeg gjentager min Tak.

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 13, 154-57)