H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Carl B Lorck 9. januar 1853

Hop forbi menu og nyheder

Du har søgt på: +Andersens +Hus

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 9. januar 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 9 Januar 1853

Til Boghandler Carl B. Lorck i Leipzig

Kjære Ven!

Tak for det gamle Aar! Gud give Dem megen Glæde og Lykke i det nye Aar, og gid jeg fra Dem maa høre at "Historier" gaae godt af og finde Huus og Venner, som "Eventyrene" finde det; her hjemme i Danmark ere de blevrie særdeles vel modtagne og f Ex i "Fædrelandet" vil De finde en velskreven, særdeles rosende Anmældelse; jeg seer ikke en eneste tydsk Kritik, tjen mig derfor i at sende mig, kun til Gjennemlæsning, hvad der kan være værd for mig at vide. Fra Fru Serre og fra Hertugen af Weimar har jeg faaet Taksigelser for det dem hver tilsendte Exemplar, derimod har jeg ikke hørt et Ord fra Bayern, hverken fra Kong Max, Dönniges eller Dingelsted, og ikke sandt, de tre Exemplarer ere jo sikkert afgaaede, der især er det mig om at gjøre at de kom. - Jeg husker ikke om Humboldt var imellem de Personer jeg bad Dem i mit Navn sende en Bog, var han ikke da lad ham faae et Exemplar, ligesaa: til Fru Arnims yngste Datter (Bettinas Datter); hun boer rimeligviis i Berlin, men derom veed man vel Beskeed i Leipzig, hvor hun nyelig har været. - De er saa god at sætte de to Bøger paa min Regning. Naar De skriver da giv mig Navnene paa dem, der fra mig har faaet Historier og sæt paa de nysomtalte Exemplarer de Ord "fra Forfatteren". – Seer De noget til Gade og hans Frue? Hils dem fra mig.

Her i Kjøbenhavn er ved Julen udkomne en Masse Bøger, efter hvad jeg hører, er mine Historier gaaet bedst af og dernæst lngemanns ny Roman; det bedste i den er en Skildring af en musikalsk Professor, der har en ypperlig Portræt Lighed med Weyse. Bogen selv har megen Friskhed, men jeg vil dog ikke anbefale Dem den til tydsk Oversættelse, læs den selv. Paludan-Müllers Luftskipper vinder ikke stort Bifald, derimod er de Fleste for Molbecks Drama Dante. Glæd mig nu snart med nogle Aviser og Brev. Deres hjerteligt hengivne

H.C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus