Dato: 5. juni 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: C. A. Reitzel sen.
Sprog: dansk.

Sor den 5 Juni 1853.

Kjre Ven!

At jeg ved min Afreise ikke fik seet Dem, bedrvede mig, men man har da sagt Dem at jeg var for at sige Lev vel! nu er jeg hos Ingemanns i Sor hvor Skoven er deilig grn og vi har varm Sommer, herfra min hjerteligste Hilsen til Dem.

Hvorfor jeg i Dag skriver dette lille Brev er egentligt fordi jeg har en lille Frygt og, som Ingemann understtter, den nemlig, at i hvor fortrffeligt og niagtigt, end Hr: Mller lser Correctur af de Par Ark han har af Eventyrene, kan der dog let komme en Misforstaaelse, jeg tror derfor at det er bedst at jeg faaer anden Correctur tilsendt, efter at han har gjennemlst den, men uden at frste Correctur behver at flge med, / thi jeg har hos mig den tidligere Udgave; sendt med Krydsbaand, er der saa godt som [overstr: intet] ingen Udgift derved og i vor Tid flyver det jo afsted. Jeg reiser imorgen til Jylland, vil De derfor lade Hr Mller sende "anden gjennemlste Correctur", - den sendes indtilvidere til mig paa Wilhelmsborg ved Aarhuus, hvor jeg er i besg hos Baron Gldencrones. Vil De hilse Deres Kone og Brn og gid jeg maatte hre at Sommeren var Dem selv velgjrende. Fra Ingemann har jeg ogsaa den hjerteligste Hilsen.

Deres hengivne

H. C. Andersen

Til Hr Kancellieraad Reitzel. /

[Udskrift:] Til Hr Cancellieraad Reitzel

Universitetsboghandler store Kjbmagergade i Kjbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 78, 342-44)