Dato: 21. juni 1853
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

257. Fra Henriette Collin.

Tirsdag den 21 Juni 1853.

Tak fordi De skrev kjre Andersen, jeg holder saa meget af den directe Tiltale og bryder mig kun lidt om naar der i en Andens Brev staaer Siig til Jette Collin etc: etc:, altsaa Tak, det var smukt af Dem at tnke paa mig Da Deres Brev kom sad jeg netop og talte med Louise om hvilket af Deres Eventyr hun skulde vlge som Mundligt Foredrag til sin danske Lre[r] jeg proponerede forskillige, men hun havde bestandig en eller anden Indvnding om at i det eller det Eventyr stod noget som var saa gruelig flaut at sige og da jeg tilsidst nvnte Nattergalen, udbrd hun med fortvivlet Mine, Men Mutter, skal jeg da sige at Hoffolkene skulde dunkes paa Maven, det er da altfor rdsomt! Imidlertid tog hun dog Nattergalen, men jeg troer rigtignok at hun formildede Straffen betydeligt saa at Hoffolkene dengang slap for Dunkene .

Vi har det Alle godt Gud vre takket og ihvorvel Heden trykker os en Deel saa har den dog endnu intet Ildebefinden frt med sig, Svigerfader er noget mat og maa holde sig rolig, men humeuret er godt og saa veed De Alt gaaer glattere i Amaliegaden...

Grandjean agter at rive den gamle Gaard ned i nste Maaned og Linds skal nu til at see dem om en Leilighed til Flyttedag, det kan blive svrt nok da Alt hvad der duer noget er leiet bort 5 Minutter efter at Adresseavisen er bragt om i Byen, det kommer egentlig kun and paa at vre den frste der lser den og saa den hurtigste til at klde352 sig paa.

Sultan ligger under mit Skrivebord og snorker saa hit at Bordet er i en stadig vibrerende Tilstand hvad mine Bogstaver upaatvivlelig kan bevise, jeg siger Dem derfor God Nat og slutter mit Brev imorgen naar Sultans Svn, som jeg vist haaber, bliver af en noget lettere Natur.

De strke Svingninger i Luften som i Aftes tvang mig til at hre op i min Skriven, ere lykkelig standsede og jeg benytter Sultans Fravrelse paa en Morgentour til at slutte mit Brev og forberede Dem paa at De i nste Uge vil see mit Navn som udpasseret til Gottenborg, jeg reiser med Fru Heckscher til Buttenschns og bliver, om Gud vil, borte i 9 a 10 Dage, jeg glder mig uhyre til at komme hjem, thi saa er det jo frst den rette Nydelse gaar for sig naar alle ngstelser og Lngsler ere tilende, det maa vre en stor Glde at reise uden de Bekymringer som ere uadskillelige fra mine Udflugter.

Nu skal jeg ind at skjnke Kaffe, gid De sad ved Bordet, jeg savner Dem ofte og meget Kommer De snart?

Jeg fik i Morges et rart tilfreds Brev fra Jonna, hun er rask og glad, om Einar veed jeg egentlig kun at han er i daarligt Humeur, stakkels Fyr Gud give han kunde finde Livets rette Alvor, saa blev han nok glad.

Edvard er idag som Censor ved den camaralistiske Examen, han er vred over Tonen i Deres sidste Brev og forstaaer aldeles ikke hvad der har fremkaldt den.

Farvel kjre Andersen Brnene paalgger mig med Lidenskabelighed at hilse Dem,De har i Louise en varmere Veninde end De veed

Deres

Jette C.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost