Du har sgt p: +Registrant +Frederiksberg

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 3. juli 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Balling
Sprog: dansk.

Silkeborg den 3. Juli 1853.

Kjre Fru Balling!

Det er saa uhyggeligt at vre langt fra sine Kjbenhavnske Venner i denne Tid, da de der ere udsatte for Cholera, jeg vil imidlertid haabe at De, Deres Sster og Moder, der jo dog boe ret luftigt og nu i afkjlet Veir, befinde sig vel; det er aIigevel en Trang hos mig at skrive, og jeg har da det Haab, at De maaskee i Lbet af en 12 a 13 Dage, sender mig et Par Ord, saalnge bliver jeg endnu her og min Adresse er ganske simpelt til Silkeborg,& her er nemlig Poststation saa man ikke behver, som fr ar skrive per Aarhuus, men ligefrem: Silkeborg. - Jeg var en otte Dage i Sor hos Ingemanns, hvor der var deiligt Sommer-Veir, Skoven frisk grn . og godt ude og inde; saa tog jeg over Kallundborg til Aarhuus og blev noget over 14 Dage paa det smukke Wilhelmsborg hos Kammerherre Giildencrone; det er en ny, stor Herregaard, 5 Fjerdingvei fra Aarhuus, midt i Skovegnen, med en smuk Have, hvor der lber en Aa gjennem en lang Dal, som Bgene hlde sig over; daglig gjorde vi Kjretoure, isr ned til Stranden, derhos deilige Skovskrnter og Udsigt til Molboelandet; jeg tnkte da paa Deres Datter og Svigersn, som boe der nogle Mile inde, og om ikke De selv, med Dampskibet, vi stundom saae gaae forbi, kom for at sige god Dag. En Aften tog jeg op til Aarhuus, hvor Sahlerts, Schram og Madam Fossum gave Scener af Rverborgen, Don Juan og Brylluppet ved Comosen. Madam Fossum udfrte i det sidste Madam Sdrings Rolle og det slet ikke galt; Schram sang fortrffeligt; mellem Scenerne dandsede Hoppe og Jomfru Rostock Charakteerdandse. Jeg talte med dem Allesammen, besgte dem oppe paa Theatret. Een af de sidste Aftener jeg var paa Vilhelmsborg kunde jeg ellers nr have kommet slemt afsted, men jeg slap godt. Vi kjrte hjem fra en anden Herregaard, Klokken var tolv om Natten, Kammerherren kjrte den Vogn jeg var paa; i Skoven tjrnede vi mod en hi Bro over et Vand, Broens Jernrkvrk knak, det ene Vognhjul gik ud over Broen, Hestene sprngte Remmer og Ti, Kammerherren fli ud paa Hovedet, men holdt stadig Hestene, den ene Baronesse laae nsegruus paa Veien, men jeg blev siddende i Vognen og ikke en eneste af os Allesammen kom i mindste Maade til Skade, men De kan troe, at da jeg siden kom i Seng, var jeg inderlig glad over at ligge der med hele Lemmer.

I Mandags reiste jeg til Silkeborg, der ligger srdeles deiligt, man troer sig her oppe i Skotdand, Guden-Aa falder just ud i Langsen lige for mine Vinduer; jeg seer ttte, gamle Skove paa mgtige Hider, Heder, Flyvesand og kornrige Marker. - Her er rne og sorte Storke. Da jeg sidst var her, talte Silkeborg kun 35 Huse, nu er her siden, det er 3 Aar, opvoxet et Par Gader, jeg troer her er 900 Sjle. - 1844 var her ikke et Huus, da anlagde Brdrene Drevsen Fabriken, og rundt om denne er nu Byen voxet op med Haandvrkere, 3 a 4 Galanteriboutiker, fire Modehandlerinder, et Gjstgiveri og et Hotel Dania, nu skal her blive Gasbelysning, og det bliver tidligere end Kjbenhavn faar den; snart kommer vel ogsaa Jernbanen her forbi og saa vil her blive et Liv og Silkeborg een af Jyllands prgtigste Kjbstder. - Omtrent en Miil herfra ligger Aasen og een Miil lngere borte, Himmelbjerget, man seer dette fra Silkeborg, det rager ganske sort op over Skoven. - Frken Drevsen har en srdeles smuk, stoer og dannet Stemme, Madam Stage er her i Besg og vi faae da Duetter af Norma, il Bravo og alle muelige Operaer. Wiehe og hans Kone ere her ogsaa og begge meget behagelige at vre sammen med; vi kjre ud, fiske, spadsere, men nu er - det blevet temmeligt koldt og stormende i den sidste Tid, dog denne Veirforandring er jo god for Kjbenhavn og derfra lnges jeg at hre. Hils Deres Moder og Sster!

hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Silkeborg den 3. Juli 1853.

Kjre Fru Balling!

Det er saa uhyggeligt at vre langt fra sine Kjbenhavnske Venner i denne Tid, da de der ere udsatte for Cholera, jeg vil imidlertid haabe at De, Deres Sster og Moder, der jo dog boe ret luftigt og nu i afkjlet Veir, befinde sig vel; det er aIigevel en Trang hos mig at skrive, og jeg har da det Haab, at De maaskee i Lbet af en 12 a 13 Dage, sender mig et Par Ord, saalnge bliver jeg endnu her og min Adresse er ganske simpelt til Silkeborg,& her er nemlig Poststation saa man ikke behver, som fr ar skrive per Aarhuus, men ligefrem: Silkeborg. - Jeg var en otte Dage i Sor hos Ingemanns, hvor der var deiligt Sommer-Veir, Skoven frisk grn . og godt ude og inde; saa tog jeg over Kallundborg til Aarhuus og blev noget over 14 Dage paa det smukke Wilhelmsborg hos Kammerherre Giildencrone; det er en ny, stor Herregaard, 5 Fjerdingvei fra Aarhuus, midt i Skovegnen, med en smuk Have, hvor der lber en Aa gjennem en lang Dal, som Bgene hlde sig over; daglig gjorde vi Kjretoure, isr ned til Stranden, derhos deilige Skovskrnter og Udsigt til Molboelandet ; jeg tnkte da paa Deres Datter og Svigersn, som boe der nogle Mile inde, og om ikke De selv, med Dampskibet, vi stundom saae gaae forbi, kom for at sige god Dag. En Aften tog jeg op til Aarhuus, hvor Sahlerts, Schram og Madam Fossum gave Scener af Rverborgen, Don Juan og Brylluppet ved Comosen. Madam Fossum udfrte i det sidste Madam Sdrings Rolle og det slet ikke galt; Schram sang fortrffeligt; mellem Scenerne dandsede Hoppe og Jomfru Rostock Charakteerdandse. Jeg talte med dem Allesammen, besgte dem oppe paa Theatret. Een af de sidste Aftener jeg var paa Vilhelmsborg kunde jeg ellers nr have kommet slemt afsted, men jeg slap godt. Vi kjrte hjem fra en anden Herregaard, Klokken var tolv om Natten, Kammerherren kjrte den Vogn jeg var paa; i Skoven tjrnede vi mod en hi Bro over et Vand, Broens Jernrkvrk knak, det ene Vognhjul gik ud over Broen, Hestene sprngte Remmer og Ti, Kammerherren fli ud paa Hovedet, men holdt stadig Hestene, den ene Baronesse laae nsegruus paa Veien, men jeg blev siddende i Vognen og ikke en eneste af os Allesammen kom i mindste Maade til Skade, men De kan troe, at da jeg siden kom i Seng, var jeg inderlig glad over at ligge der med hele Lemmer.

I Mandags reiste jeg til Silkeborg, der ligger srdeles deiligt, man troer sig her oppe i Skotdand, Guden-Aa falder just ud i Langsen lige for mine Vinduer; jeg seer ttte, gamle Skove paa mgtige Hider, Heder, Flyvesand og kornrige Marker. - Her er rne og sorte Storke. Da jeg sidst var her, talte Silkeborg kun 35 Huse, nu er her siden, det er 3 Aar, opvoxet et Par Gader, jeg troer her er 900 Sjle. - 1844 var her ikke et Huus, da anlagde Brdrene Drevsen Fabriken, og rundt om denne er nu Byen voxet op med Haandvrkere, 3 a 4 Galanteriboutiker, fire Modehandlerinder, et Gjstgiveri og et Hotel Dania, nu skal her blive Gasbelysning, og det bliver tidligere end Kjbenhavn faar den; snart kommer vel ogsaa Jernbanen her forbi og saa vil her blive et Liv og Silkeborg een af Jyllands prgtigste Kjbstder. - Omtrent en Miil herfra ligger Aasen og een Miil lngere borte, Himmelbjerget, man seer dette fra Silkeborg, det rager ganske sort op over Skoven. - Frken Drevsen har en srdeles smuk, stoer og dannet Stemme, Madam Stage er her i Besg og vi faae da Duetter af Norma, il Bravo og alle muelige Operaer. Wiehe og hans Kone ere her ogsaa og begge meget behagelige at vre sammen med; vi kjre ud, fiske, spadsere, men nu er - det blevet temmeligt koldt og stormende i den sidste Tid, dog denne Veirforandring er jo god for Kjbenhavn og derfra lnges jeg at hre. Hils Deres Moder og Sster!

hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Silkeborg Bibliotek (web)