Dato: 5. august 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Balling
Sprog: dansk.

Silkeborg den 5 August 1853.

Kjre Fru Balling!

Siden jeg sidst skrev Dem til og De strax venligt gldede mig med Brev igjen, ligger kun et Par Uger og i disse, hvor megen Sorg og Alvor! Det er ret en tung Prvelsens Tid, og jeg lever i en idelig Angest og Spnding for mine Kjre i Kjbenhavn; allerede fire af de jeg saae i min vante Omgangskreds ere kaldte bort, og det uhyggelige staar fast at man ikke veed, om den man skriver til, lever i det man skriver. - Jeg veed at Choleraen nu er i Deres Qvarteer, om af Mag-Strde og Snaregaden, lad mig endelig vide hvorledes De, Deres Moder og Sster leve og lide! Hos Collins er det, Gudskeelov, saa vidt jeg endnu veed, godt, kun have de Alle forladt den gamle Gaard i Amaliegaden og ere dragne ind hos Assessor Collin bag Hovedvagten, hvor der skal vre sundere.

Vi ere kun 6 Miile fra Aarhuus, hvor Cholera strkt tager til Den 15 Juli reiste jeg fra Silkeborg over til Glorup i Fyen, hvor jeg havde lovet Grev Moltke-Hvidtfeldt at komme til Slvbrylluppet. [...] Jeg overnattede i Odense, hvor der har vret to Cholera-Tilflde, det var alt uhyggelig Ogsaa i Weile laae jeg en Nat og frst i Onsdag-Aftes efter Klokken 10 kom jeg her til det hyggelige, luftige Silkeborg, men vi ere kun 6 Miile fra Aarhuus, hvor Cholera strkt tager til, dog hos os her, er, Gud vre lovet, endnu ingen Epidemie og her er taget alle de Forholdsregler forud, der kunne tages.

Fra den unge Hertug af Weimar har jeg faaet en venlig Indbydelse Frken Wulff har i Kjbenhavn vret strkt angrebet, men blev frelst og er nu taget til Kiel, hvor hun samler sig Krfter. Der er en Mngde Danske derovre, ligesaa i Hamborg og Berlin, ligesom jeg ogsaa har truffet paa en stor Skare her i Jylland; fra den unge, nu regjerende Hertug af Weimar har jeg faaet en venlig Indbydelse at komme der i disse for os Danske tunge Dage; men jeg vil ikke lnger bort fra mine Kjre, end jeg allerede er det, jeg lider nok her ved at vente paa Brevene; dog ngsteligst er det at aabne disse uvis om hvad de bringe.

I Dag er det en Festdag her, det er Fru Drevsens Fdselsdag, vi vente mange Fremmede

Her paa Silkeborg er endnu Madam Stage med sin Sn, dernst Frken Bramsen, Sster til den afdde Lge, endelig Lieutenant Falbe og jeg. I Dag er det en Festdag her, det er Fru Drevsens Fdselsdag, vi vente mange Fremmede. Veiret er smukt men meget koldt. Gid at denne Kulde og strke Blst naaede Kjbenhavn og virkede godt der, for Aarhuus ere vi nu ogsaa meget ngstelige, her anvendes al Forsigtighed, Gud alene raader! Han vre med dem alle i det kjre Kjbenhavn. Gid at vi Alle glade sees der igjen. Hils hjerteligt Deres Moder og Sster og gld mig med "et godt Brev", adresseret "Silkeborg".

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

Til Fru Helene Balling fdt Nboe.

Nedenstaaende lille Psalme-Sang skrev jeg paa Glorup.

Som Bladet der fra Tret falder

Saa er mit Jordliv, ikke meer,

Jeg er beredt, naar Du mig kalder,

Gud, Du som heelt mit Hjerte seer,

Veed al min Brst hvad i mig boer

Og min Fortrstning dog saa stor.

Gjr Smerten kort i min Forvandling,

Forund mig Barnets hele Mod,

Du dmme Tanke, dmme Handling

I Naade kjrlig, fader god.

Ryst bort min Angst! kun Dig jeg see!

I Jesu-Navn, Din Villie skee!

H.C. Andersen.

Tekst fra: Brevregistrant Bisgaard: Fra Silkeborgs nybyggertid

Silkeborg den 5 August 1853.

Kjre Fru Balling!

Siden jeg sidst skrev Dem til og De strax venligt gldede mig med Brev igjen, ligger kun et Par Uger og i disse, hvor megen Sorg og Alvor! Det er ret en tung Prvelsens Tid, og jeg lever i en idelig Angest og Spnding for mine Kjre i Kjbenhavn; allerede fire af de jeg saae i min vante Omgangskreds ere kaldte bort, og det uhyggelige staaer fast at man ikke veed, om den man skriver til, lever i det man skriver. - Jeg veed at Choleraen nu er i Deres Qvarteer, om af Mag-Strde og Snaregaden, lad mig endelig vide hvorledes De, Deres Moder og sster leve og lide! Hos Collins er det, Gudskeelov, saa vidt jeg endnu veed, godt, kun have de Alle forladt den gamle Gaard i Amaliegaden og ere dragne ind hos Assessor Collin bag Hovedvagten, hvor der skal vre sundere. -

Den 15 Juli reiste jeg fra Silkeborg over til Glorup i Fyen, hvor jeg havde lovet Grev Moltke-Hvidtfeldt at komme til Slvbrylluppet, der var den 20de. Det var meget festligt; Kirken var blevet smukt istandsat, en ny Altertavle, et maleri efter Correggios Nat, var af Greven givet Menigheden; paa Gaarden var stor Lystighed; henved 1500 Bnder vare indbudne, de dandsede udenfor Herregaarden, hele Haven var illumineret og en Masse Mennesker komne sammen, men mine Tanker vare i Kjbenhavn, jeg fik just den Dag srgelige Breve og leed derved i denne Lystighed. - Jeg flte mig hele Tiden heller ikke ret vel, og efter et Ophold af en fjorten dage, reiste jeg igjen fra Glorup, sidste Mandag; jeg overnattede i Odense, hvor der har vret to Cholera-Tilflde, det var alt uhyggeligt, ogsaa i Weile laae jeg en Nat og frst i Onsdag-Aftes efter Klokken 10 kom jeg her til det hyggelige, luftige Silkeborg, men vi ere kun 6 Miile fra Aarhuus, hvor Cholera strkt tager til, dog hos os her, er, Gud vre lovet, endnu ingen Epidemie og her er taget alle de Forholdsregler forud, der kunne tages. - Frken Wulff har i Kjbenhavn vret strkt angrebet, men blev frelst og er nu taget til Kiel, hvor hun samler sig Krfter. Der er en Mngde Danske derovre, lige saa i Hamborg og Berlin, ligesom jeg ogsaa har truffet paa en stor Skare her i Jylland; fra den unge, nu regjerende Hertug af Weimar har jeg faaet en venlig Indbydelse at komme der i disse for os Danske tunge Dage; men jeg vil ikke lnger bort fra mine Kjre, end jeg allerede er det, jeg lider nok her ved at vente p Brevene; dog ngsteligst er det at aabne disse uvis om hvad de bringe. - Her paa Silkeborg er endnu Madam Stage med sin Sn, dernst Frken Bramsen, Sster til den afdde Lge, endelig Leutenant Falbe og jeg. I Dag er det en Festdag her, det er Fru Drevsens Fdselsdag, vi vente mange Fremmede. Veiret er smukt men meget koldt, gid at denne Kulde og strke Blst naaede Kjbenhavn og virkede godt der, for Aarhuus ere vi nu ogsaa meget ngstelige, her anvendes al Forsigtighed, Gud alene raader! han vre med dem alle i det kjre Kjbenhavn. Gid at vi Alle glade sees der igjen. Hils hjerteligt Deres Moder og Sster og gld mig med "et godt Brev", adresseret "Silkeborg".

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

Til Fru Helene Balling fdt Nboe.

Nedenstaaende lille Psalme-Sang skrev jeg paa Glorup.

Som Bladet der fra Tret falder

Saa er mit Jordliv, ikke meer,

Jeg er beredt, naar Du mig kalder,

Gud, Du som heelt mit Hjerte seer,

Veed al min Brst hvad i mig boer

Og min Fortrstning dog saa stor.

#

Gjr Smerten kort i min Forvandling,

Forund mig Barnets hele Mod,

Du dmme Tanke, dmme Handling

I Naade kjrlig, fadergod.

Ryst bort min Angst! kun Dig jeg see!

I Jesu-Navn, Din Villie skee!

H.C. Andersen.

[Udskrift:]

Til Fru Hleene Balling fdt Nboe.

Kompagnistrde no 61

2den Sal (tilvenstre) i Kjbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm