Dato: 19. august 1853
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 257. Fra Henriette Wulff.

Eckarts Have ved Kiel d 19d August 53.

Min kjre Andersen! De kan neppe tnke hvilken Uro Deres lange Taushed forvolder mig, det er over 14 Dage siden jeg fik Deres sidste Brev, og da skrev jeg strax til Glorup, og nogle Dage senere til Silkeborg, men har Intet hrt fra Dem siden; med Guds Hjelp er De rask, men lad mig endelig snart hre det af Dem selv! I Morgen forlader jeg dette, og gaaer med Slesvig hjem til Classens Have og min kjre Chr: som jeg jo lnges uhyre efter. Luften her har haft en meget gavnlig Virkning, og jeg fler mig styrket efter det slemme Anfald, og haaber nu om Gud vil, at staae mig derhjemme, det er jo nu meget bedre. Om en otte eller 14 Dage kommer Koch's tnker jeg; og seer vi vel snart Dem, kjre Ven; dog bliv De hellere borte saa lnge som mulig, det er i Grunden det rigtigste; undertiden har jeg nok Lyst at blive lidt lngere borte, men een af Grundene der driver mig afsted, er at det er saa kjedsommeligt dyrt et Ophold her, saa jeg delgger os gandske, at her er meget ubehageligt at boe mellem disse Tydskere der see skjft til os er jo en Bisag.

I Dag er det en rigtig Storm, og vedbliver den i Morgen, bliver Hjemfarten temmelig gyngende, men det er jo et herligt Fartj, og en flink Captain. Af Bladene vil De have seet, at Cadet-Skibet2649 er gaaet i stersen igjen, saa vores Henny er Gudskelov til syes, og ikke i Byen; fortalte jeg Dem sidst, at den sde Dreng har staaet sig saa brillant til sin Examen ombord, og bliver roest i Alle Henseender; ja vi har rigtignok herlig Glde af ham, den lille vordende Viking, der trder i sine mdrende Forfdres Fodspoer!2650 - I denne alvorlige Tid, hvor man dobbelt lnges efter de kjre Fravrende, kan jeg aldrig beskrive Dem, hvor mine Tanker have beskjftiget sig med Dem, og for hvr Dag der gaaer uden Efterretninger tage disse Tanker ny Skikkelser, og ofte ret ngstlige og alvorlige, derfor kjre Andersen skynd Dem at rive mig ud af alt dette, og lad mig vide noget ret Ordentligt om Dem, om disse 14 Dage, der ere gaaede uden et Ord. Disse Linier ere skrevne i stor Hast, for at faae dem ind med Budet der gaaer nu til Byen, og de vil sige Dem at vi har det, efter Omstndighederne godt, og stor Lngsel efter Alle at samles i Hjemmet; - - - ak hvor Mange vil der ikke vre, der da frst ret fle Savnet af de Bortrevne! Og hvor maae de ikke takke Gud, der ikke har at begrde nogle af de Nrmeste og Kjreste!

Nu Gud velsigne Dem, min kjre Ven! Ida og Koch hilser Dem venligst. Send Deres Svar herpaa til Classens Have , og endelig snart , om saa kun et Par Ord, men kan De, da jo fleer jo bedre!

Fra Chr: havde jeg Brev i dette jeblik, han har det godt, og glder sig til at jeg kommer hjem, og jeg ikke mindre til at komme hjem til ham. Lev vel, lad mig endelig snart hre fra Dem, det er mit Omqvd.

De omfavnes oprigtigen af

Deres ssterlige Henriette Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost