Dato: 20. september 1853
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 260. Fra Henriette Wulff.

Classens Have Tirsdag, 5 Minutter efter De gik bort. [20/9 1853]2657

Det var ret rgerligt De gik saa pludselig, jeg fik slet ikke talt rigtig med Dem, om saa meget jeg har gjemt paa i den lange Tid, men tak fordi De kom i Dag!

Siig mig om Frederike Bremers Bog om Amerika2658) er kommet ud, og i Tilflde den er og De har den, da laan mig den blodt en Dag, jeg lnges umaadeligt efter den.

Hvad De lste nu om Silkeborg fandt jeg meget fortreffeligt, og De begriber da hvor det var mig imod, at vi blev afbrudte, lad mig endelig hre det heelt engang snart, ikke sandt, kjre Andersen?

Jeg haaber Chr: har fulgt Dem til Byen, saa hrer jeg da at De er kommet godt ind igjen. Vr nu rask, spiis endelig lidt kogte Svedsker saa bliver De det nok!

Farvel, ligetil De kommer igjen, er det en Slags tentalisation2659) for mig, at jeg i Dag ikke fik talt ud med Dem.

De omfavnes af Deres ssterlige

Henriette Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost