Dato: 30. september 1853
Fra: Jonna Stampe, f. Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Christinelund d. 30te September 53.

Kjreste Andersen!

Det var en Skuffelse for mig, ikke at see Dem herude i Sommer; det var jo et Lfte fra Vinteren, som De blev mindet om hvergang De hrte fra Mig, og jeg blev dygtig slukret ved at hre, at De var i Kjbenhavn, thi saa kunde jeg jo nok tnke, at det var forbi med Deres Udflugter for iaar; men saa vil jeg da stte min Lid til det kommende Aar, at De gjr en god Begyndelse og lader os vre de Frste De gjster, her er dog smukkest om Foraaret, den Iyse Bgeskov fornier iet og Fuglesangen lokker fra tusinde Munde; kom selv og see og De vil sikkert ikke fortryde det; godt og kjrligt skal De blive modtaget, De skal ganske have Deres Frihed i alle Dele og velanbefalet i vor Erindring skal De drage herfra, det kan De troe, Jeg kjender ikke Mange, der er saa behagelige at have til Gjst som De, min kjre gode Andersen! - Gud vre lovet! at dog alle de Kjreste for vort Hjerte bleve sparede for denne rdsomme Sygdom, det er dog nsten ubegribeligt, men Guds Naade er uendelig! Jeg lnges inderligt efter at see de Kjre samlede, efter en luen Samtale ved Caffebordet, men jeg maae slaae mig til Ro indtil Aarets sidste Maaned, om saa det er Guds Villie, at jeg skal naae mit nske at komme til Kjbenhavn. Rigmor glder sig meget dertil og har en levende Hukommelse om Saamange og Saameget derinde; forleden kom hun til mig slbende paa sin store Billedbog; "Det er Anser, Mor, som har klippet alle Konerne," og hun var henrykt over dem. "Alle Konerne" ere de Billeder De klippede til hendes Juletr, de holdes i Hvd, hun seer dem kun naar her er Helligdag, endnu ere de hele paa En nr, og fornie baade hende og Astrid meget. Deres Eventyr holder hun ogsaa saameget af, men jeg er misforniet med, at det gaaer ud over mit smukke Exemplar; jeg fortller hende flere af Eventyrene og hun gjengiver dem ganske pudsigt. - Jeg troer De vil i hende faae en god Ven, hun husker Dem altid saa godt, og jeg understtter hende heri, thi hun skal betragte Dem som sin Onkel, have Slgts-Flelse for Dem; hun vil jo kunne lre det heel naturligt af sin Moder, der forstaaer Dem bedre og kjrligere end De nogensinde aner og som inderlig nsker at kunne gjre Dem lidt Glde, lidt godt her i Livet. - Henrik kommer snart til Byen, maaskee i nste Uge, han glder sig meget dertil, ovenpaa en saadan angstfuld bevget Sommer, skal det ogsaa smage at samles med sine savnede Kjre. Ogsaa Theatret drager ham. - Hvad arbeider De paa for Tiden? er det et stort Arbeide? flere nye Eventyr eller Historier? udkommer Noget af Dem til Nytaar? fortl mig lidt derom. - Levvel, min kjre Ven! gid De maae faae en fornielig Vinter og have megen Glde i Livet!

Deres

Jonna.

(Professor H.C.Andersen.

Kjbenhavn)

Tekst fra: H.C. Andersens Hus