Dato: 10. december 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 265. Fra H. C. Andersen.

Kjbenhavn 10 December 1853.

Til Frken H. Wulff.

Min kjre ssterlige Veninde!

Dette er mit fjerde Brev, dette faaer De vel; De seer hvor udholdende jeg er og mit Navn ligesom Deres Ssters, br understreges tre Gange, naar De understreger Lieutenant Rothes2705 eengang fordi han skrev som De bad ; vi skreve ogsaa og ganske som De bad, Nrnberg, Como, Genua, men naar De ikke giver Besked paa Posthuset, i det De fr den bestemte Tid flyver afsted, saa faaer De jo aldrig Brevene, det er ret kjedeligt med det i Nrnberg, det var just et Brev fra mig jeg nskede De skulde have faaet og strax faaet; jeg sagde nok til Deres Sster at det kom for seent, men hun svarede at De havde bedet om det til Nrnberg. Rothe har det Held at hans eneste Brev sendtes strax til det Sted hvor han troede De blev en Maanedstid. - See det var den Tale! skriv nu til Nrnberg og faae Deres Ssters Brev med mit. - De er da nu i Neapel, Amalfi eller der omkring, har deilig klar Himmel og varmt; vi have en flt slimet Taage, vaat og raat jeg gaaer altid med Mave-Smerter og er gnaven. Delbanco & Loses Folkecalender er udkommet, deri er et smukt Digt af Ploug over Oberst lsse;2706 Maleren Lsse2707 reiser i Dag herfra til Rom. Stampes hrer jeg ere for ieblikket paa Sicilien; De er altsaa istand til senere at mdes med dem i Neapel. Christian Stampe2708 sger nok om at komme i Asterisk Tjeneste. Vor Minister i Brssel Coopmann,2709) veed De vel, er dd. Classelotteriet blev trukket i Sndags,2710) jeg fik ikke de 50000, jeg fik aldeles intet! Holbergs den Stundeslse er blevet udpebet i Hamborg, Publicum vilde ikke engang see Stykket ud.2711) Aviserne sige at Charles Dickens er paa en Fodreise i Italien.2712) Af Clara Raphael2713) udkommer til Juul en ny Bog. Det mellem Hamburg og Hult farende Dampskib Marschall er gaaet til Grunde med Mand og Muus i Nordsen.2714) Jenny Lind har igjen ladet sig hre, hun er traadt op ved sin Mands musikalske Soire i Dresden.2715) Alexander Dmas Sn har skrevet et stort Drama der gjr en svr furore i Paris.2716) Thalberg2717) har faaet det Hverv af Keiseren af sterig at componere en ny Opera til Formlingsfesten. Dette er alt hvad Nyt jeg har kunnet samlet - Hils Broderen og gld mig snart med et langt godt Brev og at jeg veed De er frisk og forniet.

Deres broderlige Ven H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter