Dato: 1854
Fra: H.C. Andersen   Til: Chr. Høegh-Guldberg
Sprog: dansk.

Kjære General Guldberg!

Det er saa længe siden at jeg talte med Dem, og dog leve vi ikke saa langt fra hinanden, og De og Deres ere, tør jeg sige, tidt og altid inderligt i min Tanke; jeg erindrer saa levende Deres oprigtige Deeltagelse for mig i mine unge Aar, og just i den sidste Tid, idet jeg nedskriver mit "Livs Eventyr" der skal slutte Udgaven af mine samlede Skrifter, gjenlever jeg mange tunge og lyse Timer, i hvilke De just og Deres Kreds med milde Øine, kjærlige og gode følge mig, underligt forekommer det mig da, at jeg, den Yngre ikke søger Dem op, for at De / kan forvisses om at mit Hjerte som før er lige ungt og trofast.

Maa jeg fra min Digter-Have sende Dem en Eventyr-Bouquet, De kjender vel hver Blomst, men det vil glæde mig uendeligt meget om De seer deri hvor frisk hver Erindring om alt Godt og Kjærligt De undte mig, er i mit Sind.

Deres taknemmeligt hengivne

H.C. Andersen.

Til General Guldberg, Ridder af flere høie Ordener.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 844-45)