Dato: 6. januar 1854
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 268. Fra Henriette Wulff.

N 4 / Til Andersen.

Rom. Hellig-Tre-Kongers-Dag d 6t Januar 1853 [c: 1854].

Min kjreste gode Andersen! Tak for den fjerde

venlige, hjertelig velkomne Skrivelse, som De har gldet mig med, og som Gudskelov er, ligesom de foregaaende for lngst i mine Hnder. Nu maae De ikke skjende meer, min kjreste Ven, fordi vi rejste fra Nrnberg fr De syntes, vi skal tale derom engang! Her sidde vi endnu i gamle Rom, og bliver jo endnu en Maaned, som De vil see af Idas mere udfrlige Brev, Grundene til, Kulden er strng, jeg har jo vret lidt syg, og taaler ikke, troer man, at rejse i denne Kulde isr da det skal vre meget slemt i Neapel, og De veed det tager 2 a 3 Dage for at komme did, altsaa - tnk os endnu en Maaned her, og frst i Feb: flyv saa i Tanken med os til Neapel. - De er jo ofte, ja dagligen i min Tanke, som altid, men isr gjorde jeg en Vandring med Dem i Forgaars, da vi vare nede i Catacomberne ved S: Sebastian; det interesserede mig hjligen, og min Phantasie lod mig see saa meget af hvad vi tnke os, var foregaaet dernede, isr i de frste Christnes Tid. - Men siig mig, min Ven, er det vel de Catacomber De beskriver i Deres Bazar?2725) De taler om Altere og Sligt, sammenbyggede af Menneskebeen, og det var her slet Intet af; eller er det maaske dem i Paris? Jeg har ikke Deres Bazar for at kunde slaae efter, men siig mig rigtig Besked herom i Deres nste Brev, som kommer saa snart mulig; og fortl mig isr omstndeligen om Dem selv. Dette er mit Fjerde til Dem, saa De seer vi holde Skridt deri, men dette bliver kun en liden Seddel, som Deres Sidste, for at takke Dem saa kjrligen for den, og for rigtig at bede om godt Vejer som vi Smnd sige. Uagtet det fle Vejer, blomstrer dog Roserne her hele Vinteren, og de tage dem isr godt ud op af de gamle Ruiner, ikke sandt. Saasnart Vejret tillader det, skal vi ud og undersge rigtig Palatiner-Bjerget, fra den Side hvor den lille Dr er med Klokken der trkkes i et Sejlgarn og en Harefod, men om den lille Pige kommer og lukker os op, - faae vi see, det er vist kun for Digtere! Colloseet knejser lige dejligt som altid, men af Ruiner bliver Caracallas Bade mig altid de kjreste. - Tak fordi De har sagt mig at Charles Dickens muligen er her i Italien, det giver en betydelig interesse for mig, jeg seer ud efter ham overalt - men saa lykkelig bliver jeg vel neppe at trffe ham. Paven2727) skal eller rettere kan

jeg hilse Dem fra, jeg seer ham ofte, jeg lider godt hans milde kloge Udtryk. Nu Godnat, levvel for denne Gang, min kjreste Ven, tag venligen mod disse Linier; jeg er meget trt i Aften, men kunde

ikke sende Brev til Danmark uden et Par kjrlige Ord til Dem! Chr: hilser Dem paa det broderligste, kjrligste! Vi omfavner Dem begge! Gud velsigne Dem! Skriv snart! Deres

systerlige Jette.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost