Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 19. januar 1854
Fra: H.C. Andersen   Til: N. C. L. Abrahams
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 19. Jan 1854.

Kjre Professor Abrahams!

Siden den Aften jeg var hos Dem og til for to Dage siden, har jeg stadig vret lidende af Tandpine, nu haaber jeg at den er tet bort; De har eengang for alle vret saa elskvrdig at sige mig, at jeg nok imellem - jeg skal ikke misbruge Deres Godhed - tr, naar jeg er i Sprog-Nd ty til dem. Jeg fik sidst i December et smukt Brev fra Geheimeraad von Doeniges i Mnchen nu har jeg netop i Dag otte Dage faaet et lignende igjen fra ham, ligesom ogsaa et fra Kong Max, og det ligger mig paa Hjertet at sige min Tak herfor. Er De nu ikke saa god, i lbet af nogle Dage, at gjengive mig de to smaa Breve, jeg her lader flge med, det vil sige gjengive dem i det tydske Sprog; Kongens og v. Doeniges sidste Breve ligge med her i Brev-Pakken, det kan maaskee interessere Dem at lse disse, men vil De vre saa venlig at lade mig erholde dem tilbage igjen. Kommer jeg i Sommer til Mnchen skal jeg derfra bringe dem "Haandskrifter". Min hjerteligste Tak og Hilsen, ogsaa til Deres Sster og Brnekredsen.

Deres meget hengivne H. C. Andersen

E.S: I Schmidts tydske Literatur-Historie, to Bind nyelig udkommen staar der en Deel om ehlenschlger, Hertz og H. C. Andersen, De skulde dog lse det. Til Hr. Professor, Ridder af storordenen & Abrahams.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus