Dato: 20. januar 1854
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 270. Fra H. C. Andersen.

Til Frken H. Wulff. No 6.

Kjbenhavn 20. Januar 1853 [c: 1854].

Min kjre trofaste Veninde!

i dette ieblik fik jeg fra Deres Sster Deres sidste Brev til hende ledsaget med Deres Skrivelse No 4 til mig, skrevet den 6 Januar, jeg har netop lst begge og tager strax Pennen for at bringe Dem min Tak! ja, hvor De er kjrlig og god mod mig, saa trofast at have mig i Tanke, saa tidt og venligt at skrive! Det er deiligt at De er i Rom, det er for mig det deiligste Sted paa Jorden, selv om man fryser der! gid jeg med Deres Broder kunde drive om nogle Dage, nogle Uger, ja, ja, jeg fler mig som hjemme der. Hils ham kjrligt og inderligt. De sprger om Katakomberne, vil vide om det er i min Bazar jeg taler om disse og siger at der er Altere af Menneskeknokler etc.. - Jeg taler slet ikke i Bazaren om Katakomberne, men i Improvisatoren er der en Slags Beskrivelse, ganske som jeg selv saae Katakomberne, da jeg giennem Kirken Sanct Sebastian steeg der ned, men jeg taler kun om store Revner ind til Grav Nischer hvori ligge Knokler, derimod staaer i en Note2763) talt om den hellige Januarii Katakomber i Neapel, der er Helgenbilleder og Inskriptioner, hvad De tnker paa med Hensyn til Altere af Menneskebeen etc., forstaaer jeg imidlertid godt, disse omtales baade i Bazaren og isr i Improvisatoren, det er nemlig Gravhvlvvingen under Capusinerkirken, den Kirke der ligger nr ved piazza barbarina, nr via purificatione, der maa De eller idet mindste Deres Broder, ndvendigviis hen og det er ikke anstrengende, da Hvlvingen er saa godt som ovenfor Jorden, De har neppe mere end 10 a 12 Trin ned; jeg veed imidlertid ikke om Damer kan komme der og jeg siger derfor, Deres Broder maa see det, men forsg kun at gaae med. - Dette er min Beskrivelse af dette Sted som De forvexler med Katakomberne. - Jeg lnges uendeligt efter Rom; vil Gud kommer jeg der i Vinteren 1855; denne tilstundende Sommer er det min Tanke at reise i Schweitz og Tyrol; mine Venner i Mnchen2766) skrive mig jevnligt og indbydende til ogsaa fra Kong Max2767) fik jeg forleden Dag igjen et venligt srdeles smukt Brev, han skatter srdeles mine Eventyr og Improvisatoren. I det nyeste store Vrk over Tydsklands Litteratur og Udlandets Indvirkning paa denne,2768) staar ehlenschlger, Hertz og jeg nvnt; jeg er blevet stillet forunderligt hit og det saa meget da jeg i Udlandet faaer en Betydning, som man aldrig her hjemme vover at sige; og jeg maa tnke paa en brav gammel Frues2769) Yttring da hun saae mig i et engelsk Blad saa hderlig omtalt, sagde til mig selv: Bare de ikke gjr Nar af Dem Andersen! her er da ingen hjemme der troer saadant noget om Dem!

Siig mig kjendte De eller Deres Broder noget til Professor Bergse,2770) den ulykkelige Mand er pludselig dd, det vil sige, han er vist pludselig gaaet fra Forstanden, thi han skal om Natten vre i bar Skjorte gaaet ned i Gaarden, der med sin Barbeerkniv skaaret sig i Halsen, saa krbet op af Trapperne igjen, snittet endnu dybere og fundet dd. - Ogsaa Maleren Blunck2771) er dd, det var i Altona, han er pludselig faldet om ved et Slagflod. Her hjemme er Alt ivrigt ved bedste Sundhed, Worsaae seer jeg jevnlig han er i sit jevne gode Humeur, taler tidt om Dem, det samme gjr Grimur Thomsen, der siger at han har skrevet et langt Brev til Dem! hils min norske Ven,2772) samt Bissen, Pugaards,2773) Meyer,2774) Wildes,2775) Ravnkilde,2776) men fremfor alle den kjre Broder.

Deres trofaste broderlige H. C. Andersen.

[ I Marginen paa 1. Side:

] Idag er Veiret ganske Foraar, Solen skinner varmt og jeg fler Ud-Vee!

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter