Dato: 7. februar 1854
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

[Fra BEC-brevvekslingen]

267. Til E. Collin.

Kjbenhavn 7 Februar 1854.

Kjre Ven!

Endnu iaar har jeg ikke plaget Dem med at gjengive i det Tydske! tr jeg derfor i Dag – lidt maa man jo plage sine Venner! De skal da fritages for at lse den ny Udgave af Agnete, som der dog er skjnne Steder i. – De er jo saa venlig og god at rkke mig Hjlpsom-Haand, og snart – er ikke fortidligt. Venskabeligt

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

[Fra HCA og det collinske Hus]

Kjbenhavn 7. Febr. 1854.

Endnu iaar har jeg ikke plaget Dem med at gjengive i det Tydske! og lidt maa man jo plage sine Venner. Altsaa rkker De mig nok enhjelpsom Haand, og snart er ikke for tidligt. Hermed et Blad til Fru Serre, som nskes gjort fra Dansk til Tydsk. De skal da fritages for at lse den nye Udgave af Agnete, somd er dog er skjnne Steder i. Tusende Tak! Har De noget De nsker oversat paa Kragemaal. - De veed jo, at jeg kan alle Dyrenes Sprog - saa tal, befal.

Venskabeligt

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersen og det Collinske Hus.