Dato: 12. marts 1854
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 273. Fra H. C. Andersen.

Kjbenhavn den 12 Marts 1854

Frken Henriette Wulff

i Neapel.

Min kjre ssterlige Veninde!

Et Par Ord maa De dog iaften have fra mig, det er allerede lnge siden jeg skrev, thi jeg har vret stadigt paa Bal, til Fest, ved Carneval - ak! jeg er ganske carnevalsslidt; delagt, overanstrnget - men Alt i et godt iemed, i det mindste det sidste Arangement,2808) der som De veed er til Indtgt for Kunstnernes Enkekasse, ved det var jeg jo ifjor den meest energiske2809) og saa skulde jeg med iaar igjen, men gik lidt modls der til og er virkelig blevet overanstrnget, nu er det imidlertid heldigt overstaaet, Himlen vre lovet. Vi leve her i Spnding om den forestaaende Krig, vi ere jo rigtignok neutrale, men hvad ere vi Mennesker i al vor bedste Sikkerhed! i Dag, troer jeg, forlader just den engelske Flaade Engeland,2810) den og een fra Frankerige komme til stersen, det skal vre den strste der fra Verdens Skabelse har viist sig samlet paa Vandene; det vil blive storartet; imidlertid stikke nok de strste Skibe saa dybt at de ikke kunne gaae gjennem Sundet, men maa gjennem store Belt, vi faae altsaa ikke det storartede Skue her heelt med Flaaden; Gud veed hvad Sommeren bringer os! men det er godt at den gode gamle Gud lever, ham har man dog altid at holde sig til og vil han, saa lgge nok Stormene sig og vi faae Ro og Fred - Fred over Landene. - At dog Menneskene ikke kunne blive menneskelige, Fred, Fred vil jeg! - imidlertid under al den Alvor og de rullende Ser, have vi Selskaber, Fester, Baller og Maskerade, jeg er i en Hvirvel denne Vinter og bliver indbudt overalt. Af Glands Punkter, var da forleden et stort Bal hos Landgrevens, kort efter kom en smagfuld Maskerade hos Prindsen af Hessen,2811) der var en Musketeer-Qvadrille, fra Louis XIVtes Tid, som var hist smagfuld. Der var Optog. Landgreven var Doge, Fru Zeuthen2812) Dogeressa. Irgens-Berg2813) forekom mig at vre den som bragte den bedste Maske, han var Dame, kldt kun i Aviser, men det hele var saa smagfuldt, saa elegant, Hatten en complet fransk Dame-Hat af Berlingstidender, Parasollen af Mode-Journaler, Mantille og Kjole af franske Aviser, det var superb! - Mindre hldig fandt jeg Grev Tramp2814) som Dame, jeg finder det ikke passende i sligt Selskab at vre damekldt, ganske som andre Damer, naar man er Mandfolk. - Det Hele var hist elegant, kostbar, glimrende, Atlask og Fliel, men stille - i Modstning her til stod de unge Kunstneres Carneval i Phnix,2815) de havde indviteret mig og et Par Professorer ved Academiet, her var ikke elegant, men overstadigt lystigt, hele det virkelige Orchester var kldt som gamle Kjrlinger. - Naturligviis var her ingen Damer, men Herrerne mdte selv som Baldamer, alle med Skjg og med Cigarer i Munden, der var en skrkkelig Rg i Balsalen. En Maske forestillende en Ladegaards Lem, med snderrevne Buxer, var lidt for gal, men ganske udmrket var et Tog af Dyr fra Reineke Fuchs,2816) der var en Hane, en Fisk med Svmmebuxer, en Papegie, Lven, Tigeren, og alle med Instrumenter, de opfrte en heel Telegraf-Gallop af stor Virkning; ved Bordet bleve flere Skaaler udbragte og mellem disse min, som Gjst, med stormende Hurra. - I Torsdags2817) havdes Kunstnerkarnevalet i Casino hvor jeg var een af Bestyrerne,2818) Abrahams var Formand, men lige saa elskvrdig og behagelig han er i SelskabsLivet, saa lidt practisk virksom var han under hele Arangementet, saa at jeg nsten overanstrngede mig og var naturligviis vred; det er imidlertid gaaet godt, vi have faaet en Indtgt til Enkerne, og det Hele havde noget elegant festligt; isr gjorde Lykke en Idee af mig, som Professor Jensen lod udfre, det var idet vi forvandlede Pergolaen i Casino til en Have, hvor hans deilige Blomster-Transperanter prangede mellem levende grnt, mat belyst af Tulipan formede Lamper, var der anbragt tt ved Vandspringet fire store Palmetrer som hvlvede sig over det. Alle Trapper og Gange vare belagte med Tpper, Landsoldaten,2819) Jgeren med Tigeren,2820) Holberg og Veyse etc. vare i Gibs Afstbninger. Paa Scenen gaves en Indledning2821) af mig med Fru Carneval og hendes Hof, jeg havde dernst leveret Sang til Lunet og Skjnheden, skrevet en Carnevals Scene om disses Hyldest, Hr Srensens Bemrkninger, Humeuret, en Guldgraver Sang, kort jeg sled mig op, der var flere andre Arangement, ja vi havde saagar indbudt det geniale Dyre-Optog, der kom, men aligevel var der intet Liv, Folk satte sig stille hen og spurgte: hvad kommer der nu? Jeg talte med Folk der fra Klokken 9 til 2 ikke havde forladt deres Bnk, de vilde alle see , men ingen vilde gjre noget og saa sagde de,: det er uhyre elegant, nydeligt og gentilt, men her er ingen Liv! - Hvad kommer der nu? - Det er ikke mueligt at faae Carneval her. Nu skal paa Torsdag Studenterne2822) have deres, de have blandt Mere betnkt at give to Komedier, som de kan sidde i Kostume og see paa, det passer bedre troer jeg og de unge Krfter have Liv. - I denne Uge skal jeg til 6 Baller og 5 Middags Selskaber - jeg er dende derover! Lev velsignet og glad.

Broderen.

[I Marginen paa sidste Side: ] Deres trofast hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter