Dato: 26. marts 1854
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 274. Fra Henriette Wulff.

Sorrento - Villa Nardi. d 26d. Marts 1854.

Min kjre gode Andersen! Da det i Dag otte

Dage er d. 2den April , og Brev sendes hjem i Dag, maae jeg dog ved et Par Ord sende Dem mine bedste hjerteligste Lyknskninger, der vel vilde komme nogle Dage efter, men De vil altid vide at mine Tanker trofaste sge Dem den Dag

med dobbelt Venlighed og Glde! Gud velsigne Dem! Naar De seer dette, vil De have Chr: hjemme, medens jeg sidder eene tilbage her - ja hvad synes De om mit Mod, thi det er noget gandske Andet, at vre allene her

end i Nordamerika eller Vestindien, og jeg har alt fortrudt det flere Gange, hvis det ikke var min Trst, at Chr: har kundet rejse hjem saa langt hurtigere allene, end om jeg havde vret med, dette var jo Hoved-Grunden for mig til at blive tilbage, og haaber med Guds Hjelp, om et Par Maaneder, naar der er Sommer i hele Europa, at flyve hjem af alle Krfter, under disse urolige Omstndigheder i Norden, er det slet ikke behageligt at vre borte, heller ikke er Italien det for mig, som tidligere, baade Climat og Folk ere forandrede, forvrrede , og har man seet og kjendt den nye skjnne friske Verden, Natur og Mennesker, mod Vesten, vil det slet ikke mere smage her! - Nu sidder jeg her i Sorrent, det er en skarp bidende Kulde, med Snee paa alle Bjergene bag Vesuv og Neapel, ja paa de lave Bjerge mellem dette og Castelamare; jeg har en dejlig Havesal ligeud til Havet, til Golfen med Neapel lige overfor, men skjndt det brnder Nat og Dag i Kaminen er jeg aldrig varm, om Sommeren vil her vret herligt, men ikke endnu. Vesuv er yderst rolig i denne Tid, om vores Fart op til Krateret, vil Chr: fortlle Dem, og bringe Dem en lille Hilsen fra det og mig i nogle af dens Frembringelser; har han givet Dem en lille ske Lave og Sligt d 2den April? Vesuvs present til Deres Fdselsdag! Der er man og forstyrrer mig; mit lille sorte sel staaer for Dren og venter at jeg skal gjre en lille Ridetour. Man maae ikke engang lade et sel (Meyer i Rom vilde sige en

sel) vente paa sig, Farvel, siden meer.

Aften. Min Ridetour var brillant, op til Ruinerne af et gammelt Kloster, Il deserto, kaldes det nu, da det staaer de og er en halv Ruin, det er paa det hjeste Punkt her i Sorrent, man seer Capri ligge ved sine Fdder, og Amalfi Bugten paa den eene Side, som Neapels paa den anden, kan De tnke det maae vre et herligt Panorama? Jeg sad en Time oppe paa Muren om Klosterhaven, plukkede Violer i Haven og reed ned igjen, i det hele 4 Timer i Sadlen. Jeg har boet her med nogle meget elskvrdige engelske Damer, Lady Williams og Mrs. Mongomery, der begge ere store Beundrerinder af Dem, destovrre tage de idag til Capri, jeg vil savne dem her i min Eensomhed. - Jeg tnker at den engelske Flaade passerer Kjbh: d 2den April , men frst haaber jeg at Chr: er kommet hjem om Morgenen, at han kan see den, - og omfavne Dem for os begge! Hvor det gaaer rask fra Haanden med Trykningen af Deres Skrifter, det er herligt, som ogsaa at Pedersen gjr Tegninger til Deres Historier. Hils ham venligen fra mig, det er et

af de Mennesker i denne Verden, jeg stter meest Priis paa! Fortl mig Noget om hans compositioner. Og nu Levvel, min kjre fortreffelige broderlige Ven, Gud velsigne Dem! Snart haaber jeg at hre egenhndig fra Dem. Hils rsteds meget fra mig, og tnk De ofte paa Deres fjerne, men altid lige trofaste systerlige

Jette.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost