Dato: 9. januar 1834
Fra: H.C. Andersen   Til: Louise Collin, g. Lind
Sprog: dansk.

Brev nr. 7

Fra H.C. Andersen til Louise Collin den 9. januar 1834.89

Til Louise Collin!

Rom den 9 Januar 1834.

Kjre Frken!

Det er lnge, ret lnge siden vi talte sammen, eller rettere jeg talte, thi mine smaae Breve har jeg jo intet Svar faaet for, dog De har i Faderens Brev nikket venligt til mig, og jeg er taknemlig derfor og opfylder gjerne Deres nske, da det er mit eget, at skrive Dem til.90 Gid jeg kunde fortlle noget ret moersomt, men den komiske Brevstiil vil i den sidste Tid ikke ret lykkes mig. Men her er jo meget at fortlle Dem!91 jeg vil begynde med vor Juul. Alle Danske, Svenske og Norske vare samlede Juleaften; som Kjttere maatte vi ikke vre lystige inde i Rom,92 men man indrmmede os et smukt Huus i Haven ved Villa Borghese, tt uden for Rom, nr ved en Skov af eviggrne Ege og hie Pinier, jeg sender Dem en Viol fra Stedet. Begge vore Sale vare smykkede med Blomster og det danske norske og svenske Vaaben ophngt mellem Guirlander af Laurbr. Vi vare nogle og 40, deriblandt 5 Damer, nemlig 3 danske, een svensk og een romersk (Thorvaldsens Datter93); vi havde alle Vedbendekrandse om Haaret, Damerne Roser. Hertes havde skrevet en rask Drikkevise, jeg en Fest-Sang, her har De den. NB Vort Juletr var et Laurbrtr.94

Skandinavernes Julesang i Rom 1833.95

Mel: Ung Adelsteen & &.

1.

Sdt dufter Juletrets Blad,

Det stod igaar i Laurbrlunden!

Lad os som Barnet vre glad,

Vi er jo Alle Brn i Grunden!

Den ene Forskjl kun jeg seer;

Een veed lidt mindre, Een lidt meer!

2.

Husk, hvor det Hjemme dog var smukt

Ved Juletid da vi var mindre!

Vi stod ved Dren, der var lukt,

Saae gjennem Sprkken Lyset tindre,

Tidt Naboebrnene var med

Iaften har det samme Sted!

3.

Dansk, Svensk og Norsk, et Klverblad

Med Sundheds Kraften, Troskabs Flammen,

De Brdre tre, der skildtes ad,

I Rom knttes atter sammen!

Eet Sprog, eet Hjem os Himlen gav,

Og Broder er hver Skandinav!

4.

Ei Drot og Hjem vor Sjl forlod,

Hvad Hjertet elsker maa det prise:

Held Danmarks Fredrik Eiegod!

Held Sverrigs Carl Johan den Vise!

Den Skaal gjensidigt tmmes maa,

Thi Brdre her hos Brdre staae!

5

Saa slsomt skifter Livet om,

Saa mangt et deiligt Billed svinder,

Dog denne Jule-Fest i Rom,

Vil staae blandt vore skjnne Minder!

Thi Grib og nyd med Barnets Sjl,

Vor lykkelige Jule-Qvl!

Til Gildet selv gav hver 1 Scudo, desuden Presenter for Scudo. Etatsraad Donner96 i Altona, der forrige Aar var med, uden at give sin Andeel, havde for i Aar, sendt 50 Scudo (50 Species), de halve anvendtes til Gilde, de halve til Presenter, den bedste og dyreste af disse og som meest erindrede om Festen var et Slvbger med Indskrift: Juleaften i Rom 1834; ved Lykkespillet om Presenterne, vilde en god Stjerne at Bgeret tilfaldt mig; den nstbedste Gave var en Ring med en lille Antiksteen i; denne fik Hertz, men da han gik hjem og sprang lidt for lystigt, tabte han den. Jeg blev der kun til Klokken 11 og gik hjem med Thorvaldsen og de andre Gamle; det var saa varmt at Kapperne bleve os for tunge og Thorvaldsen ogsaa sagde: Det er en dansk Sommernat. Juledag var her meget Stads i Kirkerne, Paven97 blev ryget og kysset paa Hnder og Fdder, som en anden Afgud. Jesus-Barnet kjrte i Kareth og Soldaterne98 presenterede for det. I een af Kirkerne99 er her en marmor Madonna der gjr Mirakler, hun er overlsset med Guldkjder og Ringe. To store Skabe staae fyldte med lignende Sager, nok for en ung Juveleer til at stte Boutik. Folk kysser hendes Fdder. Vinter have vi i Grunden ikke, kun Morgen og Aften er det koldt; jeg sidder med en Potte fuld af Kul, det er min hele Kakkelovn, skjndt jeg har Steengulv og intet af Vinduerne slutte. Alt er grnt, Cypresser, Pinier &. Orangerne modnes hver Dag og hnge som bler hos os ud over Havemurene; her ere mange Roser, der blomstre endnu i den fri Luft. Thorvaldsen har begyndt paa et nyt Basrelief: Retfrdigheden.100 Daglig bliver Antikkerne og den italienske Skole kjrere, lige som jeg fler meer og meer hvilket Paradiis Italien er. Frits Petsholdt101 skal jeg ret meget hilse Dem fra, han er meget munter og glad, bruger de gamle Talemaader jeg tidt hrte hjemme hos Dem og har nu nogle visse franske til mig. Tilgiv mig om mit Brev er lidt flygtigt skrevet, jeg er ikke saa ganske vel, dog har dette intet at betyde. Theatrene i Rom ere nsten alle under al Kritik!, at jeg i tre Maaneder kun fire Gange har vret paa Komedie, vil overtyde Dem derom. Det seer moersomt ud paa Gaden, naar det fryser lidt, da have de pavelige Skildvagte en stor Ildgryde tt ved Skilderhuset. Soldaterne tnde store Blus midt paa Gaden. Om nogle Uger forlader jeg Rom og gaaer til Neapel,102 vr mig en god Sster og faae den kjre Fader snart til at skrive mig til der; et Par Ord inden i hans Brev tr jeg vel ikke vente fra Dem, ikke engang om jeg bad Lind meget derom? - Dog jeg vil vre glad ved en ret venlig Hilsen i Faderens Brev.103 Siig til Deres gode Sster at jeg ret ofte tnker paa hende, at jeg haaber at finde hende uforandret imod mig, naar jeg engang maa hjem. Lad den lille Viggo ikke glemme mig! Husk ham imellem paa mig! Bring Deres Moder, Drevsen og alle Brnene min kjrlige Hilsen; det nygifte Par104 og Jette Thyberg! Gud veed, kjre Frken naar og hvorledes vi skal mdes igjen, aldrig vil jeg glemme de Dage jeg tilbragte i Deres Forldres Huus, den ssterlige Trst og Mildhed De ydede mig, gid De maa blive ret lykkelig, saa lykkelig, som jeg altid har nsket Dem det. Hils Lind! og nu lev vel, jeg kan i Dag ikke skrive mere, maatte hellere have opsat det, men jeg lovede at frste Gang jeg skrev Hjem, skulde der flge Brev med til Dem!

Lev vel! Lev vel! et lykkeligt Nytaar!

H.C. Andersen

Tekst fra: Ejnar Askgaard