Dato: 1. juni 1854
Fra: H.C. Andersen   Til: Ingeborg Drewsen, f. Collin
Sprog: dansk.

Triest 1 Juni 1854.

Kjre Fru Drevsen !

Iaftes Klokken 9 kom vi her til Triest efter en temmelig trttende Diligensetour, nu vi ere vante til Jernbane; de 16 Mile vi igaar kjrte trttede mere end de 54 fra Wien til Laybach; det er en hist storartet Jernbane Vei her igjennem Steiermark, tt forbi den rivende Drau og Sau, steile Klipper, mgtige Bjerge med Skove der naae Grkenland og Tyrkiet; eet Sted saae vi endnu fra Aaringer tilbage, Skoven i stor Strkning fldet for at de den Gang her saa mgtige Rverbander ikke skulde ligge i Baghold. – Meget trtte kom vi som sagt til Triest, men en halv Time forud, hit oppe paa den steile Fjeldkam, saae vi Adriaterhavet; Solen var nede, Nyet tndt og Triest selv der laae vistnok 8 a 9 Gange Rundetaarns hide, under os, havde sine tusinder Gasflammer tndte; som fra en Luftballon saae vi fra Vognen ud over Byens Gader der lyste som Ildstriber, det var magelst deiligt. Vi boe i det frste Hotel her Hotel de Ville, der er nyt og har en Vert fra Schweitz, saa at Alt er ganske fyrsteligt indrettet, lige til Marmorbade, i hvilke Einar, ligesom jeg i Dag ere gaaet ud, foryngede som Aladdin. Til Middag have vi vret hos den danske Consul streicher, en meget riig Mand, som jeg fra tidligere Tid kjender. Fruen havde just i disse Dage lst "kun en Spillemand" og var naturligviis meget elskvrdig mod Forfatteren og hans Ven; Datteren i Huset havde lrt Dansk og gldede Einar med et Par hjemlandske Ord; vi drak i Champagne Caroline Amalies Skaal, hvem ligesom Christian den 8de von streicher / har besgt; Manden er ivrig Kommandeur af Danebrogen. Paa Husets flade Tag nd vi en smuk Udsigt, men Varmen er saa strk at vi snart maatte ned og Einar og jeg have nu hjemme hvilet os et Par Timer, spiist Iis og venter paa Solnedgang for ret at nyde Triest. Imorges var vi i den grske Kirke; der var deiligt kldte Grkere, en gammel Pope; ogsaa Tyrker have vi seet, men Grkerne ere her i Mngde og flere af deres Skibe losse og lade.

Det er sandt, med Hensyn til de samlede Skrifter har De da vret saa god, efter den givne Opskrift at tilsende de opgivne Personer deres Exemplar? Jeg husker ikke om der paa samme Papir stod nvnt Malle Drevsen paa Silkeborg, har jeg glemt hende, da maa ogsaa hun snarest have et Exemplar.–

Det er i Dag Lverdag den 2 Juni. Vi ere i Venedig. Igaar morges seilede vi fra Triest, det blste en fl Scirokko, strke varme Regnbyger og en slem Segang, saa at jeg var meget syg og uagtet vi paa 6 Timer kom her til Venedig, kom nemlig Middag Kl 12, var jeg hele Dagen syg, men gik dog lidt om med Einar, der var i hieste Grad overrasket ved Markuspladsen; et Par Sangerinder sang lydeligt deres Arier i Buegangen; en Sanger / brlte, "bravo min Figaro!" – Vi gik til Sukkenes Bro, Doge-Palaiet, og Markus Kirken. – Einar skrev igaar dette her medflgende Brev til sin Fader og hans nste, ogsaa her fra, bliver til Jonna, for hvem han vil udtale sin Henrykkelse. I Dag besge vi et Par Gallerier, seer Doge Palaiet, la chiesa dei frari, med Canovas Grav, ponte rialto, & og hrer i Aften "domino nero". Imorgen er det Pindsesndag, da skulle vi ret gaae i Kirke. – Fra Venedig, efter et Ophold af fire Dage gaae vi over Vicenza til Verona og derfra ind i Tyrol, i Inspruck sprge vi paa Posten om Breve, og findes ingen der da vente vi sikkert nogle i Mnchen. Fra Deres Fader har jeg endnu intet Brev faaet. – Naar vi komme til Mnchen veed jeg bestemt at Einar vilde blive meget glad om man hjemme betnkte at han her kan billigt faae nye Klder, f Ex. Buxer, som han nok har Lyst og Behov til, det er jo let at sende en Anviisning. Hvad den videre Reise angaaer fra Mnchen, da kan og vil jeg ikke lade ham reise den lange Vei alene, og jeg har derfor indbudt ham at blive hos mig i Mnchen til jeg forlader Byen og saa paa min Regning naturligviis gjre Touren til Leipzig; da har han / kun een Dag Reise til Lbeck, Hamborg eller Wismar, jeg kan da selv see at hans Ti indskrives dertil, men lad os i Brevet til Mnchen vide, hvilke Dage bestemt Skibe gaae fra Lbeck, Wismar og Kiel til Kjbenhavn, at han kan indtrffe paa Stedet selve Aftenen fr Fartiet gaaer; der er endnu vist en 3 a 4 Uger inden den Tid, men De veed at jeg regner alt betids ud. – Naar skal Valdemars Bryllup staae, at jeg kan sende Visen? Hils nu kjrligt dem Allesammen. De skriver i Brev paa Brev om Eventyret til Hedt, jeg har ieblikkelig gjennem Einar ladet svare at Hedt efter Aftale ikke har afhentet det. Jeg var saa hflig mod samme at jeg tilbd ham ikke blot at sende ham det, men endogsaa at levere ham det selv, men han bad paa det bestemteste om han en tidlig Morgenstnd maatte komme til mig, jeg sagde ham Dagene jeg endnu var i Byen; det skulde jeg troe var nok! Madam Larcher har jeg jo selv anviist to Eventyr, hun har endogsaa til Laans det samlede illustrerede Vrk. – Nu lev hjertelig vel ! nste Gang faaer Gusta Collin Brev fra mig. Hvorledes lever unge Hjalmar? –

Deres broderlige

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 548-51)