Dato: 18. juli 1854
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Sor den 18 Juli 1854.

Kjre Jonna!

Det var en solheed Dag igaar og de 7 1/4 Miil fra Christinelund til Sor ligesaa besvrlig, som 54 Miil paa Jernbanen, ikke at nvne ligesaa dyr. Penge er kun til at give ud, men det er dog for daarlig en Indretning med Postvsenet, at man maa give over 9 Rdlr. for at flttes ikke otte Miil. Nu, Veien gik og den frste Kudsk gldede mig ved sin Lovtale over den unge Baron Stampes Dygtighed, som Landmand, Jordene paa Christinelund havde ordentligt "oppet sig". - Klokken 6 om Eftermiddagen var jeg i Sor, og bragte Rigmors Blomster ganske friske til Ingemann, der var meget glad over Fortllingen om "Liden Rigmor", der troede han havde skrevet hendes Historie; Ingemann fortalte det til Flere der kom, Blomsterne staae i Dag paa hans Skrivebord, tt ved Psalmebogen, som han jo reviderer; han sender Hilsener til Rigmor og naturligvis ogsaa til Moderen. Her er i Besg en Fru Blow jeg ikke kjender, hun boer ellers i Ferderiksbergby, her er hyggeligt, stille og lummert, jeg lnges efter Havet og ruger med Tanken endnu over Einer og hans Brev, det er ret kjedeligt! At skyde Tankerne bort er at skyde ham bort, og det vil jeg ikke endnu. - .

Tak for Din Hiertelighed og Deeltagelse / mod mig, den fredelige Uge jeg tilbragte i Din Eensomhed. Du veed ikke hvor det greb mig dybt, den Inderlighed hvormed du bad mig blive endnu et Par Dage lnger, end til om Fredagen, det var ogsaa kjrligt af Stampe at han gjentog det samme. - Det er en Vederqvgelse at vre hos Mennesker, som holde af Een og hvor man er forvisset om at vre gjerne seet. Rigmor og Astrid var saa sde, saa velsignede, hils dem begge saa hjerteligt forstaaeligt fra mig, som muligt. - Ogsaa "Svigermoder" var jo hist fortrffelig, jeg lovede hende en Haandskrift til en Mand i Stuttgart; og sender den heri Brevet tilligemed min Hilsen. - Gid Du nu snart og lykkelig maae staae karsk og blomstrende mellem os og Din lille Verden i Hjemmet. Med et fromt Sind, som dit, gaaer Verden vist sin stille Gang; gid den ret velgjrende maae det! - Jeg haaber at mine samlede Skrifter, idetmindste de seneste 4 Bind, snart er i Dine Hnder! - Hils Familien paa Nys, men hils i Hjemmet fremfor Alt, tak Stampe for sin Venlighed mod mig, kys Brnene, hils Jomfruern og er Du i Ugens lb stemt dertil, saa send mig et lille Brev her til Sor.

Din trofast hengivne Ven

H. C. Andersen.

E.S.

Paa Reisen over Prst til Sor havde jeg dog troet at vre uden elskvrdige "Beundrere", men nei! tnk i det lille Nstved, mens jeg der sad og ventede paa Extrapost, kom Apotekeren og mldte "engelske Damer" der nskede at hilse paa mig, jeg gik da ned til disse, traf fire qvindelige Personer; to danske og to engelske, den ene af disse Moderen sagde mig en Deel Venligheder om "min Bermthed i Engelsand". Se, hun var smuk og hjertelig, Datteren srdeles nydelig, de kjrte til Bellevue, det var de af Fru Raben forventede Fremmede. De syntes mig meget elskvrdige.

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 6, 82-84)