Dato: 22. juli 1854
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Sor den 22 Juli 1854

Gud velsigne og bevare Dig for Henrik og alle Dine trofaste Kjre! Gud lade disse Ord naae Dig karsk efter Omstndighed; uventet er Angestens Dag kommet og gaaet over, Du har en Sn, jeg kan tnke mig Din og Henriks Glde, jeg vilde ogsaa juble hit af Glde, vidste jeg bare hvorledes Du og Barnet nu havde det. At jeg er i Angest for Dig begriber Du; to Dage er gaaet og ligesaa mange vil i det mindste endnu gaae fr jeg, allertidligst, kan hre fra Eder! - Dit Brev til mig var saa magelst inderligt, saa christeligt godt! o kjre Jonna, tro jeg forstaaer godt Din Sil og Tanke! Du er langt bedre, langt kjrligere og mere god end jeg er og bliver i denne Verden, hvis Strmninger i Ondt og Godt, farer gjennem mit let bevgede Sind. Din Tro er Dig en Skat, og jeg veed, den er en Guldmnt; taabeligt er det af mig, at jeg vil stride om Prget paa den! jeg maa samle fra alle Sider i Na-/turen for at faae den Skat i Slv der bliver lige i Vgt med din; og saa kan jeg tale mig heftig tidt, og nsten tnke det: "jeg har Mere!", og du har det maaskee, i Din Guldskat. Til Einar skrev jeg igaar et hjerteligt, venligt Brev, jeg trngte der til, de er slet ingen Fortjeneste at jeg gjorde det. Din Moder havde i sit Brev sagt at naar hun tog ind til Christinelund fulgte Harald med, din Fader tog til Silkeborg, der vilde blive eensomt hjemme, Einar havde ikke Lyst at besge Poulsens og dog vilde det blive ham trangt i denne hede Tid at sidde hjemme. Jeg foreslog derfor Einar at vre min Gjst paa Klampenborg, saa lnge jeg laae derude, det er dog en Afvexling, om han gjr det veed jeg nu ikke! jeg holder saa uendelig meget af Einer og Viggo og det saa forskjelligt, som de selv ere forskjellige og de holde vist ogsaa lidt af mig igjen. - Lev nu vel kjre, hjertensgode, velsignede Jonna. Kys din lille Dreng og siig ham han har en Ven i mig, fr jeg endnu har seet ham.

Din inderlig hengivne

H. C. Andersen

[Udskrift:] til Baronesse Jonna Stampe fdt Drevsen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 6, 85-86, 88)