Dato: 10. december 1854
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 286. Fra Henriette Wulff.

Classens Have Sndag Aften. [ 10/12 1854] .

Kjre Andersen.

Her sender jeg Dem Deres to herlige Digtninger tilbage, tilligemed mine Forsg af Oversttelser; jeg er gandske indtaget af den Alvorlige og finder den Muntre noget af det vittigste og meest satiriske De har skrevet; det er to Mesterstykker, hvr i sin genre, det har gldet mig meget at lre dem saa nje at kjende, som man gjr ved at gjengive dem paa et andet Sprog - hvorledes det nu er faldet ud, maae Gud vide, det skulde vre dejligt for mig, hvis det var taaleligt. Hvad Benvnelsen Ved det yderste Hav angaaer, forekommer Oversttelsen deraf, Dem vist for lang, men det er Bibelens Udtryk og Ord,2865) og dem synes mig man maae bibeholde aldeles som de ere uden Forandring eller Forkortning; og jeg troer ogsaa det passer til det Hele. I Pengegrisen kunde det Ordspil han vidste hvad Klokken var slaaet ikke gjengives paa Engelsk, og er altsaa gaaet tabt destovrre, men hvor hvr Stning nsten er en pointe vil een mindre i den Overflod ikke fles; skjndt det alligevel er Skade. Troer De at finde dem gode nok i Oversttelsen til at sendes til Dickens, som De skrev, og De vil sende ham et Brev med det samme, vil jeg hjertens gjerne overstte det hvis De ingen Andre har dertil, og skal nok skrive det meget tydeligt, for Dem at afskrive. Gud velsigne ham den dle Sjl, nu har han igjen skrevet en herlig Bog, men den er srgelig; hvilket kjrligt menneskeligt Hjerte slaaer ikke i ham!

I Morgen sender jeg Afskrifter af disse to gte Perler til Mrs Spring og Deres

Hilsner, een af de bedste Julegaver det dle elskvrdige gtepar kan faae, de stte saa stor og oprigtig Priis paa Dem! Men nu til at faae at vide, hvordan det er med Dem, kjreste Ven? Med Guds Hjelp bedre! Forkjlelsen gandske ophrt - og Taagerne lidt lettede, - skjndt det er et Mrke til at faa Taage-Tanker af. Herude kan det dog ofte vre dejligt, i Aften er her en Stilhed, en rigtig Sndags-Stilhed, det var som hele Naturen var gaaet i Kirke. Det er en besynderlig Stilhed og Fred der omgiver dette Sted.

Vi har det saa herligt og godt, og jeg vilde vre saa glad for det Alt, naar blodt jeg saae min kjre gode Andersen engang imellem; men det kan nu ikke vre, og saa vil jeg trste mig med at skrive, og snart vil De sige mig hvordan De har det!

I Aften veed jeg De lser Deres ny Stykke2867) for Abrahams, saa er det jo alt frdigt, og skal vel snart gaae, lad nu blodt ikke Prver og Sligt trtte Dem for meget, pas dog endelig godt paa Dem selv og fattiguer Dem ikke.

Nu god Nat, kjre gode Andersen, Gud vre med Dem som altid, og holde sin Haand over Dem! Broder Chr: hilser kjrligst og jeg er som altid uforandret Deres troe systerlige

Henriette Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost