Du har sgt p: "digt indgr"

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 12. december 1854
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 287. Fra H. C. Andersen.

Kjbenhavn den 12 December 1854.

Kjre, meest Trofaste,

ja, saaledes fortjener De at nvnes! tak for det smukke hjertelige Brev; iaftes kom det til mig, det var dateret Sndag-Middag, jeg siger dette for at antyde hvorfor De frst nu faaer Brev igjen. Tak for de engelske Oversttelser og for Tilbudet at gjengive mit danske Brev i et for Dickens forstaaeligt Sprog, i Dag bliver der ikke Tid til at skrive et saadant, men saa snart jeg har det istand tr jeg altsaa sende det! - hvor De er hjertensgod mod mig; Deres Breve have en Inderlighed, en Sjle-Duft, der gjr godt, som den blomstrende blegreen paa en Foraars Soldag. Jeg lagde saa gjerne lidt friskt Grnt fra min Digter-Have, ind i dette / lille Brev, men jeg bygger, river ned, stter op og glatter idelig paa denne mit Livs Eventyr, jeg bliver ikke frdig dermed fr Bogtrykkeren forstaaer, om jeg saa tr sige, mine skrevne Tanker; jeg glder mig til at De skal lse den Bog, hvis Heelhed De kjender men ikke dens Enkeltheder. I nste Uge, tnker jeg komme af de samlede Skrifter, to Bind Digte; der ere flere De vist ikke kjender, det er den frste fuldstndige Samling af alle de Vers jeg har skrevet fra 1822 til 1854 altsaa i 32 Aar; nei hvor jeg bliver et gammelt Menneske, naar jeg tller efter! Men det var lidt Grnt De skulde have fra min Urtegaard, her er just saadan et lille grnt Blad, det skal bringe Dem een af mine sidste Aftenstemninger. Hils den kjre Broder og vr mig altid velsignet og god.

Deres broderligt sindede H. C. Andersen./

Tro det Bedste.2869)

#

Vort Jordliv er kun Regn og Rusk,
En Nat hvori vi grde!
- Vort Jordliv er en Rosenbusk
Med Solskin og med Glde!

#

Enhver kun tnker paa sig selv,
Den Sandhed er os givet!
- Der gaaer en Kjrlighedens Elv
Igjennem Jordelivet.

#

Det Hele her er bitte Smaat,
En Vrange har hver Side.
- Der skeer saa meget Stort og Godt,
Som Verden knap faaer vide.

#

Gjr Nar af Alt, lee Alting ud,
Gje med i Hundeglammen!
- Hold paa Dig selv, hold fast paa Gud,
Skee saa hans Villie - Amen!

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost