Dato: 19. december 1854
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 289. Fra Henriette Wulff.

Classens Have Tirsdag Aften [19/12 1854].

Denne Morgen, kjreste Andersen, modtog jeg Deres kjre Linier og Brevet til Dickens, der er her tilbage, samt tillige paa Dickens Maal; jeg troer det er gandske ordentligt gjengivet, det har moret mig hjerteligt at overstte det, De vil see et Par Ord tilfjede: hun beder mig tilfje, at det kun er en svag Skygge af Originalerne - / She begs me to add: it is only a faint shadow of the orriginals! / Har De derimod, skriver De dem jo ikke af; men jeg fler saa oprigtig Sandheden af de Ord, og vilde nok at Dickens skulde vide det; Jeg haaber De kan tydeligen lse min Afskrift.

Og nu, kjreste Ven, hjertens Tak for disse Linier i Dag, for den hele Fornjelse saaledes, paa anden Haand at have lidt at bestille med den kjre Sjl. - At jeg ikke har skrevet og takket Dem for det sidste, eller rettere forrige Brev med Digtet i, er virkelig Beskedenhed, da jeg ventede dette i Dag De havde talt om, og vidste da at vilde skrive Dem til, men da ikke gjre det altfor

hyppigt, eller oversvmme Dem med mine Epistler, De veed nok fra Arils Tid hvor det er mig en gammel kjr Ndvendighed at skrive Dem til. Deres Digt, holder jeg inderlig af; Deres kjrlige Sind har givet Livets srgeligste Erfaringer Kjrlighedens Kaabe paa, og det er gandske - Dem! Tak for det Blad af Deres Have, der blomstrer lige frodig og skjn under Vinterens isnende Snee og Kulde!

Deres Levnet er jeg saa lngselsfuld efter, som man vel kan vre, thi jeg synes altid at Faa kjender Deres hele Livs-Eventyr bedre end jeg, fra det De var selv den grimme lling til Vingerne voxede ud paa Svanen! Fra det jeblik min norske cousine2872) forsikkrede Dem paa Norsk at der ingen Verdens Ting blev af Dem - til de to civiliserede Verdensdele beundre Dem!! - Hvornaar kommer dog det Levnet? Det synes mig jeg vil kjende Alt igjen - og dog hvormeget Fremmed vil der maaske vare mig, nu - jeg venter, lnges og lnges og venter med spndt Forventning, aabent Hjerte og Arme for at modtage den. Jeg troer ogsaa det vil vre saa godt for Dem, to have done (at vre frdig med)2873) som de Engelske siger, med det Arbejde der maae vkke alt muligt Slunrende - Alt -, hvoraf man ofte gjerne indysser endeel igjen, til engang - et bedre Sted, det Alt

staaer i et bedre, i et reent forklaret Lys! De to sidste Bind af De samlede Skrifter ere ikke komne her ud, saalidet som de to nst Sidste , hvori mon det kan ligge; Chr: vil nu forhre sig derom, og saa komme de nok for en Dag, dem glder jeg mig ogsaa til at lse! - Men nu Godnat, kjre Andersen, Gudskelov det er bedre med Dem, som De siger i Dag i Deres Brev; vr nu ret forsigtig i dette ljerlige Clima. I otte Dage har jeg ogsaa vret Indesiddende for Forkjlelse, men kjrte ud i Gaar, og saae det smukke Fakkeltog2874) fra Slottet, det rrte mig da de begyndte paa den gamle Melodi: Vi Smand gjr ej mange Ord!

Og saa gjr heller ikke jeg - i Aften - men er som altid Deres troe hengivne

Henriette Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost