Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 25. december 1854
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjbenhavn Juledag den 25 Dec: 1854.

Min kjre ssterlige Veninde!

en glad velsignet Juul nsker jeg Dem! tak for Deres kjrlige Sind, Deres trofaste Deeltagelse. Det rrte mig at De

selv var hos mig med Deres Broder i aftes og tnkte paa med de smaa Kopper at glde mig. Tak, tusinde hjertelige Tak! det var ellers en trist Juleaften, jeg sad hjemme hos mig selv hele Aftenen, uden Fest, uden Glde, frste Gang i mit Liv her hjemme i Danmark. Omtrent en Time efter at De havde vret hos mig kom jeg hjem; jeg har nemlig - videre er det da ikke, - faaet iforgaars et Bygkorn paa iet, jeg gik ud med det, naturligviis, men igaar var det saa slemt, at efter at jeg havde spiist til Middag og hos gamle Collin skulde see Ungdommen glad om Juletret, smertede det mig saa strkt og det andet ie med flte sig saa angrebet at der ikke var andet for end at gaae hjem, stille Lyset bag en Skjrm og sidde stille i Sophaen og drikke en Kop Thee, det var en tynd Juleaften. Som Fest for mig stod Deres og Deres Broders Besg og jeg havde gjerne strax skrevet, men jeg kunde aldeles ikke taale det, i Dag, efter en mindre god Nat, gaaer det heller ikke ret med Skrivningen, jeg seer ganske slet, men De maa dog have min Tak og Julehilsen, til denne fier jeg den nye Kalender,2875) hvori mine Bidrag er Dem noksom bekjendt. Undskyld den slette Skrift, hils Broderen og tnk venligt paa mig. Jeg sidder stadig med Grd Omslag, for at faae Ende paa den Sag, da jeg dog gjerne iaften vilde ind til Hartmann, om det lod sig gjre. Lev vel!

Deres trofast hengivne H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus