Dato: 28. december 1854
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 28 December tidlig Morgen. 1854.

Til Frken H. Wulff.

Min kjre ssterlige Veninde!

Det er Deres Fdselsdag i Dag!2876) Gud glde og velsigne Dem! han lade et nyt, et deiligt Aar rulle op! tak for al Deres Venskab, alt Deres ssterlige Sind mod mig i de tilbagelagte Aar, jeg veed at De i de kommende bliver mig ligesaa god. De seer jeg tnker altid paa mig selv! i Dag er det mig ogsaa, haaber jeg den frste Friheds Dag siden Juleqvl, endelig haaber jeg i Dag at komme lidt ud i Luft og Solskin, endnu igaar blev jeg stadigt hjemme. Deres Broder var saa venlig at besge mig ogsaa fra rsteds fik jeg Besg og igaar kunde jeg taale at lse, saa Tiden gik godt.

Min lille Erindring om i Dag vil De senere faae, naar jeg faaer fri Flugt ud i Verden igjen. Lev vel! Gud glde og velsigne Dem.

Deres broderlige Ven H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus