Dato: 29. december 1854
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 293. Fra Henriette Wulff.

Classens Have d. 29d Dec: 54. Aften.

Kjre Andersen!

Denne Morgen modtog jeg Brev fra Dem, skrevet i Gaar, lyknskende mig til min Fdselsdag, som - det slet ikke var, dog tager jeg saa gjerne mod Deres Lyknskning just paa den Dag, der er mig ligesaa kjr som min egen Fdselsdag - det var min kjre Henny's [Hans Henrik Koch], vores Alles gode kjrlige Barn! Men som De kjre Andersen jo slet ikke kjender, og slet ikke veed hvilken Skat og Rigdom vi Alle Alle har i ham! Sster Ida havde haabet at have den Fornjelse at see Dem til Middag, da De havde svaret halvt lovende; jeg haaber dog det er bedre med Dem, og at De atter kan gaae ud; det plager Dem meget meer end mig, at vre en fangen Fugl, men jeg har jo ogsaa saadan en god lang velse deri.

Jeg har i Dag sendt et lang Brev til Fredrika Bremer, hvori jeg naturligviis talede meget om Dem, og bragte Deres Hilsen, det vidste jeg dog De meente; maatte jeg ikke nok.

Fdselsdags Forringen maae De altsaa gjemme, men lad mig takke Dem for Deres venlige Julegave, Broder Chr: bragte mig fra Dem forleden Dag. Skjndt jeg jo kan, of course, Deres to Historier udenad, maatte jeg dog frst

lse dem, og dernst Carl Bernhards,2877) jeg kan godt lide den, som til deels ogsaa Plougs Digt2878) - men Paludan Mller's2879) - hvad i al Verden er dog det for Noget? Og Anglomanien er temmelig under al Critik. Ven Pedersens Tegninger er jo som altid fulde af Liv og Sandhed. I Aften har vi en rigtig Snee-Storm herude, det fyger om det gamle Huus, men her er saa hyggeligt og fredeligt inden Dre, jeg sidder ved Lampens Skin og lser om Amerikas store dejlige Slette-Land, og siden - efter Theen, lser Chr: hjt for mig af Dickens a Child's history of England og Aftnen gaaer ligesaa hurtig, som det vrige af Dagen er gaaet.

Er der begyndt paa Trykningen af Deres Levnet? Jeg har stor Lngsel efter at lse den. Jeg har vel sagt Dem, at de to Bind Digte ere komne, jeg lser dagligen i dem og finder meget Nyt deri, jeg ikke kjendte, det glder mig Alt - dog forekommer det mig, det samme [er] Tilfldet med Dem, som med Oehlenschlger, Gethe og Andre, at Digtene skrevne i den frste friske Ungdom ere de allerbedste!! Og det morer mig nu, at min modne Dom stadfster hvad jeg som Barn nsten, - fandt saa herligt. - God Aften, kjre Ven, Gud vre med Dem; jeg tnker mig Dem nu - raskere - gladere!

En Glde for Deres Ssterlige

Henriette Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost