H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Henriette Wulff til H.C. Andersen 17. januar 1855

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 17. januar 1855
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 295. Fra Henriette Wulff.

Classens Have Onsdag Morgen [17.1. 1855].

Kjære Andersen!

Nu denne Morgenstund overraskes jeg af Deres venlige Gave, Deres ny Stykke2884) - ret hjertelig Tak derfor, jeg skal strax sætte mig til at læse den. I Aften er min hele Familie hende at see det - men jeg kan ikke have den Glæde, det er jo for mig forbudne Steder; men jeg skal nyde den dob­belt ved at læse den!

Medens de Andre nu i Aften lytte til Deres Ord, holder jeg vores stak­kels Koch med Selskab, og vil da høre, naar de Andre vende hjem, hvor­ledes det Alt tager sig ud paa Scenen; jeg haaber De skal have stor Glæde og Tilfredsstillelse af Deres Arbejde.

Nu ere vore Vinterlandskaber dejlige herude, Isen ligger langt ud i Sun­det, og vil snart naae til Sverrig; fra Skibene vandre Manskabet til Lands, medens de undervejs slaaes med Sneebolte og lege Tagfat, hvor før Bøl­gerne joge efter hinanden i flyvende Fart. Naar Solen en Dag ret skinner straalende paa det Alt, kommer De herud; troer De?

God Morgen, kjæreste Ven, tak for den Glæde De har gjordt mig i Dag og hvær Dag i saa mange Aar!

Uforandret Deres Systerlige Henriette Wulff.

Chr: hilser kjærligst.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost