Dato: 17. januar 1855
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 295. Fra Henriette Wulff.

Classens Have Onsdag Morgen [17.1. 1855].

Kjre Andersen!

Nu denne Morgenstund overraskes jeg af Deres venlige Gave, Deres ny Stykke2884) - ret hjertelig Tak derfor, jeg skal strax stte mig til at lse den. I Aften er min hele Familie hende at see det - men jeg kan ikke have den Glde, det er jo for mig forbudne Steder; men jeg skal nyde den dobbelt ved at lse den!

Medens de Andre nu i Aften lytte til Deres Ord, holder jeg vores stakkels Koch med Selskab, og vil da hre, naar de Andre vende hjem, hvorledes det Alt tager sig ud paa Scenen; jeg haaber De skal have stor Glde og Tilfredsstillelse af Deres Arbejde.

Nu ere vore Vinterlandskaber dejlige herude, Isen ligger langt ud i Sundet, og vil snart naae til Sverrig; fra Skibene vandre Manskabet til Lands, medens de undervejs slaaes med Sneebolte og lege Tagfat, hvor fr Blgerne joge efter hinanden i flyvende Fart. Naar Solen en Dag ret skinner straalende paa det Alt, kommer De herud; troer De?

God Morgen, kjreste Ven, tak for den Glde De har gjordt mig i Dag og hvr Dag i saa mange Aar!

Uforandret Deres Systerlige Henriette Wulff.

Chr: hilser kjrligst.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost