Dato: 27. januar 1855
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 296. Fra Henriette Wulff.

Classens Have Lverdag Morgen. [27.1. 1855].

Kjre Andersen!

Vore Breve gaae ikke mellem Nyhavn og Classens Have med electrisk Telegraph, (som en hvis Prinds vilde sende Pakker med,) ikke engang med Jernbanefart, thi frst denne Morgen fik jeg nu Deres kjre lille Brev af 26d2885) og skynder mig at besvare det, idet jeg sender Dem det nskede portrait,2886) een af mine bedste Skatte! Dersom en Tegning herefter vil blive bedre, end dersom her tages en Copie af min Daguerreotype, - saa vil jeg jo vre saa menneskekjrlig at undvre min Ejendom saalnge til en Tegning er taget derefter, det maae kornme an paa Dem, hvad De helst nsker. Jeg er bange at en Copie ikke vil blive saa fortreffelig, som denne Original. Det er et vidunderligt portrait efter min Mening, med et saa velsignet Udtryk, at det skulde vre en heel Herlighed at faae den sarnme Lighed i lithographie. Men, kjre Ven - hvem De saa skal laane min

Skat, maae De paalgge at passe rigtig godt paa den, og vre ret forsigtig med den; hrer De,-!!!

Men hvad er det, kjre Ven, atter er Deres Sind tungt, ja Kulden og Sneen kan vel tynge paa Sjl som paa Legeme; naar jeg fryser ret dygtigt, lader jeg mine Tanker flyve til mine kjre tropiske Lande, og forestiller mig ret levende hvor dejligt der er, naar man sidder i en aaben kjlig Hal og hrer Vinden sagte suse i Sukkerrrene og Palmerne, medens Pelicanerne slaae ned i Vandet og pladske ret lystigen! Ja det er at leve! Hvor kan jeg lnges efter al den Herlighed! Ogsaa De har Udvee -, men er lettere tilfredstillet, De lnges kun til Italien, hvor jeg finder Climaet nsten ligesaa daarligt som her - nej - kom engang over Havet med os - saa skal De see!

Deres Bearbejdelse af Landsbyhistorien, troer jeg gandske fortreffelig, Deres tildigtede Sange ere meget smukke, men mellem os, jeg maae jo sige Sandheden, er Stykket selv, for Tydskt

til at vre efter min Smag. Stor Tilfredstillelse har jeg gldet mig over, at De har af det, som jeg hrer fra alle Sider, selv i min Eensomhed!2887) God Morgen, kjreste Ven, Gud velsigne Dem, gid De var saa let om Hjertet som en Fugl.

Deres tro systerlige Henriette Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost