Du har sgt p: +1855*

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 14. februar 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 14 Februar 1855.

Min kjre trofaste Veninde!

Tak fordi De lod mig faae Daguereotyppen; jeg bragte den strax til Tegner og sagde ham at dersom der ikke i de samme Dage kunde tages fat paa den, da at lade mig faae den tilbage, jeg vilde da skaffe ham den saa snart Arbeidet begyndte; derved undgik vi at den laae hen hos ham, og De havde den igjen tilbage, han svarede at han nskede snarest at begynde og saa blev den. Idag gik jeg til ham for at see hvor vidt fremme han var - og saa er der ikke begyndt, men om et Par Dage

vil det ganske sikkert skee; imidlertid skal der tages 3000 Aftryk og han maa altsaa have 5 Tegninger efter den,2888) dette mlder jeg Dem, for at De ikke maa troe at jeg ikke stadigt husker paa at De skal have Deres Eiendom tilbage; - jeg har det ikke ganske godt. I hele 14 Dage har jeg lidt meget af en Byld i Ryggen,2889) jeg har igjen maattet holde mig inde og i tre Dgn brugt varme Omslag der skrkkeligt have plaget mig og Flgerne af disse ere mig ligesaa piinlige og smertefulde som Bylden var; da Folk jo i denne Tid lider af Sligt og man har muntret mig med at man ogsaa der der af, saa er jeg ikke ret tilsinds. Ddsfrygt har jeg ikke, men LivsLyst i en hi Grad og saa kan jeg slet ikke finde mig i legemlige Smerter; der ere Faae eller Ingen, som vise Deeltagelse for mig, min Lge2890) anseer det ogsaa, som Baggatel, men jeg veed bedst selv hvorledes jeg har det. - Dog gaaer jeg nu ud, men ikke langt og ikke meget; Vinteren er mig knugende, og for langvarig Naar kommer Vaaren! sukker jeg hver Dag! snart haaber jeg at kunne sende Dem de illustrerede Historier,2891) Klikkerne2892) til de sidste ligge, troer jeg, endnu paa Sprog,2893) men naar disse komme sttes de sidste Ark i Pressen og saa lakker det mod Udgangen. Hvorledes har De det ude paa Hjrnet af Nordpolen? De er da sneet inde og iner kun Iis og Snee over de blaa Vande. Hils Deres kjre Broder og tnk venligt paa

Deres hjerteligt hengivne H. C. Andersen.

Til Frken Henriette Wulff.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus