Du har sgt p: +1855*

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 16. februar 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Til Frken Henriette Wulff

Kjbenhavn 16 Februar 1855.

Min kjre trofaste Veninde!

For en halv Time siden var jeg netop i to Minutter gaaet fra min Stue ned til Verten paa frste Sal for at betale en Regning, ieblikkelig kom jeg tilbage, men i de faae Minutter havde netop Deres Broder vret hos mig, hans Kort sat i Dren; hvor det piinte mig! jeg havde saa gjerne seet ham, talt med ham, hrt lidt om Dem og ham; strax efter bankede det, og Postbudet bragte mig Deres kjre Brev, jeg fik da altsaa at hre og vide ude fra Vinterhaven Tak derfor! - Ja jeg gaaer ud, lidt, men det vil jeg vist lige til jeg gaaer reent ud af Verden, det er mig umueligt at sidde ene hjemme i et eensomt Hjem, men rask er jeg langt fra, det er nu paa tredie Uge jeg er lidende. - De varme Omslag have fremkaldt flere Smaahistorier, der pine mig ligesaa meget som den egentlige Ophavsgrunds,2894) og nu da jeg er ngstelig og har en brillant Phantasie ogsaa naar det gjlder at pine mig selv, saa bliver hver indre mindre behagelig Fornemmelse, eller rettere hver ny Fornemmelse, udenpaa og indeni, strax til Begyndelsen af en ny Jobsiade.2895) - Jeg bilder mig nu ind at det er Cholera der er blevet overset i en anden SygdomsArt og sger en Slags Trst i den Fortlling at Saa mange Andre feiler det samme! - Forleden fik jeg fra Berlin fra een mig ukjendt ung Forfatter, Hr Schmidt,2896) der kalder sig min Discippel, en Brnebog; Herder

som Barn og ungt Menneske, den er ganske fortrffelig, jeg har nu laant den til Mathilde rsted, jeg vil nske at hun oversatte den til nste Juul. - Prindsessen af Taranto,2897) har jeg endnu ikke seet, der siges at dette Stykke er skrevet af Carl Bernhard. - Fra Hauch fik jeg forleden hans Eventyr i rkenen,2898) den anden Act synes mig srdeles smuk og dramatisk. - Naar vi sees maa De give mig nogle Notitser til Reisen fra Genua over Spezia, jeg har stort Mod paa denne Fart og Hvilen der, om jeg lever og endnu engang seer Blaa Bjerge

i Solskin. - Alt ligger med Snee og Iis ogsaa udenfor mine Vinduer og kommer jeg udenfor, da slaar Vinden som skarpe Flammer omkring mig saa Taarene lbe mig ned af Kinderne. Min Vert, Capitain Anholm2899) kom iforgaars hjem, over Land, fra Norge, hvor hans Farti ligger frosset inde, han er reist paa aaben Karre fra Christiania her ned, det er 75 Mile og da der ikke er faldet Snee i Sverrig kunde der ikke bruges Slde; han beskriver Reisen som noget ganske grsseligt; ienhaarene frs sammen paa dem, og Vinden var skarp som om den flaaede Huden af. - Det er imidlertid nok ligesaa koldt i Paris og i de fleste tydske Lande! - I Aftes fik jeg frste Gang Trang og Lyst til at skrive igjen Noget, et lille Stykke om Kartofler ; ja det er slet ikke just for den landoeconomiske Tidende, men dog lseligt, naar dette Brev nu er sluttet tager jeg fat, De skal snart faae det at lse, hvis jeg selv synes derom; en anden lille Historie er i Anmarsch, den kom med Kartoflerne og handler om - ja bliv ikke forskrkket, Navnet og Stedet er ikke for et Frken-Buur, det er nemligt en Historie fra Skraldemandens Vogn! Jeg saae nemlig, kort fr Sneen faldt, en Vogn med hvad Byens Btter og Fjerdinger kan levere, den kjrte under Skralde-Musik, fra Huus til Huus; et Grantr, endnu friskt og med enkelte Guld Stumper der flaggrede var smidt ud og nu af Skraldemanden plantet bag i Vogn-Dyngen. Folk loe af hans Vittighed. jeg - ja jeg blev veemodig, saae en Alvors-Vignet for Verden i denne Sammenstilling; nu maaskee kommer der en Historie derom. Lev vel! hils den kjre Broder og tak ham for Besget, selv vr velsignet for Brevet.

Deres broderlige Ven H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus