Du har sgt p: +1855*

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 22. februar 1855
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 300. Fra Henriette Wulff.

Vinterhaven d 22 Feb: 55. Aften.

Min kjre gode Andersen!

For nogle Dage siden modtog jeg Deres sidste Brev, altid til min store Glde - kun at De ikke fler Dem vel nskede jeg anderledes, og snart vil De sige mig, at det er bedre, meget

bedre med Dem!

Jeg tnker dagligen paa Dem, gode Ven, og det saa ret af Hjertens Grund med Bn, at De dog maae fle Dem let og tilfreds! Hvor glder jeg mig ogsaa for Deres Skyld til Foraaret, til naar De flagrer afsted mod Syden; Underretninger om Spezzia og Alt der omkring, skal De faae med strste Njagtighed, mine Tanker dvle med stor Tilfredshed ved vores smukke Ophold der i Fjor; enten muntlig eller skriftlig skal De faae alle de herlige toure der omkring, isr paa den vidunderlig dejlige Golf til Porto Venere, med sine Ruiner og Bygninger fra den Genuesiske Republiks Tid; - paa den anden Side Golfen ligger Lerigi, hvor De vil besge den dejlige Villa2902) hvor Byron elskede isr at opholde sig og hvor Shelley boede lnge, det Sted han beboede da han en Dag gik ud at sejle i en Baad - og kom ikke meer tilbage; De veed det blste op, og han kulsejlede; men De

vil nu ikke saa forvaavent gaae ud i aaben Se i en lille Sejlbaad, som han, og frygt De Intet paa den dejlige Golf, der er herlige Sfolk, De maae tjne mig i at tage en lille present med til vores daglige Gondolier, Muscovia - hans genavn.

De kan troe det var ingen ringe Glde i Deres sidste Brev at see, De har atter Trang og Lyst at skrive Noget! Om Kartofler! Det er just min Livret! Som Femi i Mulatten siger om Papagjefisk.2904) Og siden De nu veed det, lader De mig ikke altfor lnge sulte efter de Kartofler vel? Siig mig ogsaa endelig om De bragte den anden ide i Udfrelse. Ved Titlen paa den, kom jeg uvilkaarlig til at tnke paa salig Prindsesse Juliane,2905) da De skulde lse Flipperne for hende. De stter jo rigtignok Prindsessers og fine Dame Nrver strkt paa Prve undertiden, ved Benvnelserne paa Eventyr og Historier! - Jeg behver jo ikke at sige Dem, hvor jeg glder mig til hvrt

Ord De skriver!

De kan vist neppe forestille Dem, vores landlige Eensomhed, hvor sjeldent jeg seer Mennesker; Chr gaaer jo dagligen til Byen, men for mig er det som boede vi paa en Hede langt fra alle Mennesker. Endnu er jeg ikke vel, men oppe og har det fortreffeligt, saa stille og fredeligt indeni, som i alle Omgivelser, jeg lser en heel Deel fortreffelige Sager, isr Historiske, i denne Tid meest engelske og amerikanske Forfattere; en saadan stille studerende Vinter, omringet af Snee og Iis, uforstyrret af nogen Slags ydre Berring, er mig tjnlig og velgjrende, jeg ordner det Oplevede og samler nye Krfter, til jeg atter kikker ud i Verden, og fres bort i dens Strm; nste Aar, om jeg lever, forekommer det mig, min Flugt bliver lnger bort end det sidste Aar, jeg lnges strkt efter atter at vre paa det kjre store herlige Hav, der kan bringe mig til det fornskede Land i Vester!

Men kjreste Andersen, hvilket langt Skriverie, har De Taalmodighed til at lse det Alt? Jeg lnges stundom saa meget efter at vre lidt med Dem, at det at skrive er mig en stor Fornjelse, det bringer mig dog i jeblikket nrmere til Dem, det er det Nstbedste efter at faae Deres Breve.

Gud give jeg nu vidste Dem fuldkommen vel, at De slet Intet flte til alle de Jobs-Plager De sidst talte om. Vr nu fuld af glad Forventning, nu faae vi Tvejer (huha) - saa kommer Storken og Lrken og Foraaret med alt Grnt - Hurra - hvilke Herligheder!

Da De skrev mig sidst til, sagde De at naar De kom udenfor slog Vinden og Kulden om Dem som skarpe Flammer - saa fandt jeg det saa grueligt, at jeg syntes jeg maatte endelig gjre Noget for at pakke Dem ind, tog Garn og Pinde, og gjorde dette varme Stykke til Dem - ak De har vist allerede meget bedre og smukkere af den Slags, men De maae dog en Dag pakke Dem til dermed, og lade mig troe at jeg har bidraget lidt til at varme Dem i denne frygtelige Kulde. Ja kjre gode Ven, kunde varme systerlige nsker hjelpe noget, - ja saa flte De Dem i et tropisk Klima! Farvel-Gud velsigne Dem! Lad mig snart hre lidt fra Dem.

Deres troe Ven Henriette Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost