Du har sgt p: +1855*

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 25. februar 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 25 Februar 1855.

Min kjre, trofaste Veninde!

sandeligt, De er alfor god og opmrksom mod mig! De har igjen viist hvor venligt jeg er i Deres Tanke, De har med Deeltagelse sgt at hygge om mig i denne bidende Kulde! Tak for det smukke, varme kniplede Klde, strikkede, skulde jeg maaskee sige, det overraskede og bevgede mig. Igaar skulde De strax have modtaget Brev og Taksigelse, men jeg var efter min Lges Tilskyndelse gaaet til de varme Bade,2906) kjrte der fra hjem hvor jeg blev hele Resten af Dagen, i det jeg flte mig meget ilde ved den Cour, imidlertid gik det over i Tand- og Halspine, som jo er noget Reelt og jeg var saaledes i ganske godt Humour ved Correcturen2907) om Aftenen, i min Eensomhed, da Deres kjre Broder gldede mig med et Besg. Han var saa srdeles rar og elskvrdig! Klap ham paa Kinden for det! han foreslog mig at ombytte det Klde De havde strikket til mig, med det De har givet ham, da han troede det smukkere, men jeg finder nu mit, det til mig bestemte, smukkest og jeg veed, medens De lod det blive til, tnkte De venligt paa mig; jeg har alt vret ude med det og jeg synes det i sin Farve har Forkyndelse om Violerne, de mange vi skulle plukke i Martz, altsaa endnu sidst i Ugen, efter Almanakens Vidnesbyrd. - Det gaaer noget langsomt med min Jobsiade, jeg er nu leed og kjed deraf, tnk, det er alt paa femte Uge, og Enden er jo ikke endda. - Fra rsteds skal jeg hilse Dem, de have det lidt eensomt nu begge Snnerne2908) ere borte, den ene, som De veed i Flensborg, nemlig Anders, den anden (Nicolai) i London. hvor han er indtruffet.

Iaftes og inat har det da blst en heel Storm, jeg tnker at det er Signal til at Isen skal bryde, at Foraaret er i Anmarsch, De veed da at to Storke allerede have viist sig, dersom man tr tro Aviserne. - Jeg har imorges ogsaa begyndt mit eget ForaarsBud, nemlig sendt Bogtrykkeren det frste Manuskript til Mit Livs Eventyr, altsaa til de to sidste Bind,2909) af samlede Skrifters Slutning, frst naar disse ere trykte kan jeg flyve ud! o flyve! hvor jeg lnges! flyve i varmt Solskin, see grnne Trer, milde ine og selv fle sig let, som Fuglen.

Saasnart jeg faaer de frste to Udhngs Ark2910) af Biographien skal De faae disse til Gjennemlsning, og saaledes stadigt to Ark af Gangen, om De nsker det saa eller hellere vil i strre Mellemrum have flere Ark i hver Sendelse. Om fjorten Dage faaer De rimeligviis de frste og siden 2 til 4 om Ugen! jeg lnges saa srdeles efter at hre Deres Mening om dette temmeligt udfrte, men for mig hist vanskelige Arbeide; bedre om det Hele kunde have ligget til jeg var dd og borte, tusinde Hensyn, Forhold, Forbindelser og Muligheder gjr det til noget af det Vanskeligste jeg kjender.

Det nye lille Stykke af Bgh ,2911) der opfres i Casino, er meget nysseligt og bliver complet godt spillet, Deres Broder skulde dog gaae at see det. Fdrelandet vil De have lst, der omtales det ogsaa fra en Ven.

I Tankerne er jeg hos Dem derude i Haven hvor Vintergjkken maaskee alt knoppes under Sneen, hvor De snart skal see mrkeblaa Revner i Iisbren sydost; jeg har i Dag en Fornemmelse af Vaaren, og skriver derfor paa Skraldemanden hans Skralde klinger mig nsten, som Storkens Knbbren og Vaaren kommer, naar Storken kommer! lev hjertelig glad og vel.

Deres broderligt hengivne H. C. Andersen.

Til Frken Henriette Wulff

boende Finmarken ogsaa kaldet Clasens Have.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus